Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

6 квітня 2012 року у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної академії аграрних наук відбулися наукові читання з нагоди 85-річчя від дня народження академіка      АН УРСР Андрія Михайловича Гродзинського (1926-1988)  та презентація біобібліографічного покажчика в серії «Відомі вчені-природознавці та освітяни України», присвяченого видатному вітчизняному вченому в галузі агробіології рослин.

Академік А.М. Гродзинський здобув славу як всесвітньо відомий фізіолог рослин, засновник сучасної алелопатії та теоретичних основ фітодизайну, директор ЦРБС АН УРСР, голова Ради ботанічних садів України та Молдови, головний редактор журналу «Физиология и биохимия культурных растений», республіканського міжвідомчого збірника «Интродукция и акклиматизация растений» та член редколегій багатьох наукових видань.

На заході були присутні багато вітчизняних видатних вчених, учнів та колег А.М. Гродзинського з Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України та Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, а також рідні А.М. Гродзинського: брат - академік НАН України Дмитро Михайлович Гродзинський, доньки - Тетяна Андріївна та Ганна Андріївна, онуки.

Відкрив урочистості директор ДНСГБ НААН В.А. Вергунов, який у своєму виступі аргументовано вказав, що українські вчені-аграрії можуть вважати А.М. Гродзинського своїм кращим представником. Підтвердженням цьому можуть слугувати етапи його трудової і наукової діяльності, а також здобутки на творчій ниві.

Віце-президент НАНУ академік НАН України А.Г. Наумовець привітав зібрання та зачитав вітання Президента Національної академії наук України Б.Є. Патона.

 

Член-кореспондент НАН України О.П. Дмитрієв виступив з ґрунтовною доповіддю про життя та діяльність академіка А.М. Гродзинського, яка супроводжувалася фотолітописом з життєвого шляху вченого, виконаного старшим науковим співробітником Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України В.П. Граховим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своїми спогадами про життя та діяльність А.М. Гродзинського ділилися академік НАН України Д.М. Гродзинський, колеги та учні Андрія Михайловича: член-кореспондент НАН України А.П. Травлєєв, директор НДП «Софіївка» НАН України член-кореспондент НАН України              І.С. Косенко, завідувачка відділу фітогормонології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, член-кореспондент НАН України Л.І. Мусатенко, завідувач відділу природи та психології етносу ННДІ українознавства, к.і.н. В.В. Сніжко, завідувачка меморіальним музеєм А.М. Гродзинського Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України О.О. Чудовська, директор Інституту гідробіології НАН України, академік НАНУ В.Д. Романенко, академіки НААН І.М. Гудков, А.Л. Бойко та ін.


 

 

Біобібліографічний покажчик «Академік АН УРСР Андрій Михайлович Гродзинський (1926–1988)» презентувала молодший науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та наукового реферування ДНСГБ НААН М.М. Давиденко, яка повідомила, що структура покажчика вміщує: 1) Доповнена хронологія «Основних дат життя та діяльності академіка А.М. Гродзинського»; 2) Ґрунтовна біографічна стаття «Життєвий та творчий шлях А.М. Гродзинського» (автори Е.А. Головко та ін.); 3) Спогади брата Андрія Михайловича, Д. М. Гродзинського «Сторінка – рід Гродзинських», «Сторінка – моя родина»; 4) В покажчику вперше вміщено спогади колег та друзів Андрія Михайловича (усього 22 нариси); 5) Твори з наукової спадщини А.М. Гродзинського, серед яких неопублікована стаття «50 років алелопатії» та «Выступление на Президиуме АН УССР по вопросам перестройки работы АН УССР», невідоме широкому загалу, а також стаття «А що – завтра?», яка певною мірою актуальна й зараз; 6) Фотолітопис з життя й діяльності А.М. Гродзинського; 7) Хронологічний покажчик наукових праць А.М. Гродзинського розширений до 500 позицій (на 10 більше) – це бібліографічні описи видань з 1953 до 2011 рр. Порівняно з попередніми виданнями для зручності в користуванні окремо виділено з переліку праць «Авторські свідоцтва», «Праці, опубліковані за редакцією А.М. Гродзинського»; 8) В покажчику вперше ґрунтовно досліджена наукова школа академіка А.М. Гродзинського; 9) доповнений список літератури про життя та діяльність А.М. Гродзинського до 104 позицій (на 33 більше) та коротко анотовано ці публікації; 10) Для зручності предметно-тематичний покажчик сформовано за основними напрямками наукової діяльності А.М. Гродзинського, 11) Також подано іменний покажчик, та перелік книг з серії «Відомі вчені-природознавці та освітяни України».

Видання розраховане на широке коло науковців і спеціалістів, а також стане у пригоді викладачам, аспірантам, студентам та працівникам інформаційно-бібліотечних установ.

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия