Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставки

Енциклопедичні видання та словники «Фонду видань, випущених у XIX столітті з сільськогосподарської тематики» ННСГБ НААН

З самого початку існування сільського господарства назрівала потреба у виданні спеціальних вітчизняних книг аграрного напрямку, які б осягали всі галузі агропромислового виробництва, а також вказували на нові напрямки розвитку науки і практики. Тому в кінці XVIII століття російські діячі і науковці розпочали активну роботу зі створення енциклопедичних видань.

Одним із відомих в Російській імперії був «Энциклопедический словарь Брокгауза і Ефрона» – це універсальна енциклопедія російською мовою, видана акціонерним видавничим товариством Ф. А. Брокгауз – І. А. Єфрон (Петербург) в 1890-1907 роках. У «Фонді» ННСГБ НААН є повне зібрання (82 томи) цієї енциклопедії.

Перші 8 напівтомів були видані під редакцією І. Є. Андрієвського, інші – під редакцією К. К. Арсеньєва і Ф. Ф. Петрушевского. Енциклопедія містить 121240 статей, 7800 ілюстрацій і 235 карт.

Список співробітників «Энциклопедического словаря Брокгауза і Ефрона»: С. О. Венгеров - відділ історії літератури; О. І. Воєйков (професор) - відділ географії; Д. І. Менделєєв (професор) - хіміко-технічний і фабрично-заводський відділи; В. С. Соловйов - відділ філософії; М. І. Карєєв - відділ історії; О. О. Ковалевський (академік) - відділ біологічних наук; В. Т. Шевяков (професор) - відділ біологічних наук; О. В. Рад - сільськогосподарський відділ.

Незважаючи на наявність значних альтернативних проектів, на кшталт енциклопедії Гранат або «Большой энциклопедии» під редакцією С. Н. Южакова, енциклопедичний словник Брокгауза-Єфрона визнається кращою дореволюційною російською енциклопедією.

У 1895 році побачив світ «Иллюстрированный сельскохозяйственный словарь» під редакцією професора агрономії в Імператорському університеті Св. Володимира С. М. Богданова, який був надрукований на території України в місті Києві. Це титанічна праця однієї особи.

Словник призначений бути довідковою книгою з усіх галузей сільського господарства (землеробство, садівництво, городництво, скотарство, птахівництво, бджільництво, шовківництво, риборозведення, ветеринарія, сільськогосподарська економія, ґрунтознавство, агрономічна фізика і хімія, сільськогосподарська метеорологія, вчення про сільськогосподарські машини і знаряддя, сільськогосподарське інженерне і будівельне мистецтво, статистика, законознавство). Це видання (більше 1000 сторінок і близько 1000 малюнків) складалося з дванадцяти випусків. Передплатна ціна становила 7 крб. 50 коп.

У 80-х роках XIX століття у П. А. Костичева виникла ідея створення енциклопедії сільського господарства, думку якого цілком поділяли такі видні діячі тогочасної науки, як А. Ф. Баталін, А. С. Єрмолов, В. І. Ковалевський та ін. Однак, раптова смерть Костичева, потім батька і сина Баталіних затримала вихід цієї праці. Для інших редакторів постало багато нових, більш складних вимог і питань. Ініціативу по створенню енциклопедії взяв на себе професор А. Ф. Рудзький. Три роки пішло на детальну розробку програми, на пошук співробітників і на матеріальне забезпечення цієї справи. До співпраці були задіяні 117 кращих спеціалістів з різних галузей сільського господарства.

 

Перший том «Полной энциклопедии русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук» вийшов у світ в 1900 році в Санкт-Петербурзі. Всього було надруковано 12 томів. Ця енциклопедія призначена для господарів, яким потрібно було навести довідку по окремому питанню, відшукати пояснення того чи іншого факту, отримати пораду відносно якого-небудь культурного прийому, тієї чи іншої породи худоби, того чи іншого способу переробки продукції сільського господарства і т. д. Редколегія старалась досягти того, щоб вміст «Енциклопедії» мав не тільки теоретичний, а й практичний напрямок, але у той же час залишався на висоті тогочасної науки.

Нині матеріали енциклопедій XIX століття – суспільне надбання; хоча в науково-технічному плані і у висвітленні багатьох гуманітарних питань енциклопедії вже сильно застаріли, але багато їх статей, як і раніше, представляють виняткову інформаційну, культурну та історичну цінність.

З енциклопедіями XIX ст. можна ознайомитись у «Фонді» ННСГБ НААН.

 

 
сайт создан компанией web студия