Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставки

155 років з дня народження заслуженого ученого-агронома, педагога, політика, професора Університету Св. Володимира С. М. Богданова (1859-1920)

 

С. М. Богданов – визначний вітчизняний вчений-агроном, фізіолог рослин, педагог, один із засновників київської школи ґрунтознавців, громадський діяч і професор. На підставі власних численних дослідів Сергій Михайлович вперше в світі сформулював поняття “мертвого” (не засвоюваного рослинами) запасу води в ґрунті (1886). Запропонований ученим метод визначення так званого “мертвого” запасу води у ґрунті став надбанням світової агрономічної практики.

С. М. Богданов – один із перших вітчизняних вчених, який на підставі особистих досліджень рекомендував висівати на бідних піщаних ґрунтах Полісся люпин і сераделу як зелене добриво. Вчений є одним із засновником насіннєзнавства цукрових буряків в Україні. З 1907 по 1917 рік обирався членом 3 та 4-ої Державної Думи. Протягом 1916–1917 рр. очолював Вчений комітет Міністерства землеробства.

 

Найпродуктивнішим періодом розвитку агрономічної науки в Київському університеті ім. Св. Володимира були 1885–1911 роки. С. М. Богданов багато уваги приділяв поширенню сільськогосподарських знань. Учений є автором «Посібника агрономії» (у трьох томах) та «Іллюстрованого сільськогосподарського словника», виданого у 1895 р. – одного з кращих такого типу видань у країні в XIX столітті, завдяки чому було заповнено суттєву прогалину в сільськогосподарській літературі.

З листопада 1887 р. по січень 1896 р. С. М. Богданов був редактором журналу «Земледелие» Київського сільськогосподарського товариства. З 1888 р. журнал було передано Товариством С. М. Богданову на правах приватного видання з отриманням щорічної субсидії в сумі 600 рублів. Він був фактично видавцем і редактором цього журналу.

В «Обзоре успехов сельского хозяйства в 1891-1893 гг.» наводить досить вичерпний огляд найбільш цікавих і цінних російських та іноземних статей з питань рослинництва і зоотехнії.

 

 

 

Поряд з великою науковою і педагогічною роботою Богданов брав активну участь у роботі різних громадських організацій, зокрема Природничо-дослідницького товариства при Університеті Св. Володимира та Київського товариства сільського господарства і сільськогосподарської промисловості. Він був редактором другого та третього Київських обласних з’їздів.

 

Діяльність вченого С. М. Богданова сприяла раціональній та прогресивній економічній політиці в сільському господарстві, удосконаленню й поширенню галузевих наукових надбань і знань.

Для ознайомлення з виставкою праць С. М. Богданова запрошуємо у «Фонд» ННСГБ НААН, який знаходиться у читальному залі № 2.

 

 
сайт создан компанией web студия