Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставки

150 років від дня народження економіста світового виміру — М. І. Туган-Барановського

(1865-1919 рр.)

 

Михайло Іванович Туган-Барановський (20 січня 1865 р. — 21 січня 1919 р.) — видатний український і російський економіст. Перший економіст-східноєвропеєць, наукові теорії якого визнали зарубіжні вчені різних шкіл і напрямків; один із найкращих знавців кон'юнктурних економічних циклів, автор численних праць про теорію вартості, розподілу суспільного доходу, історію господарського розвитку та кооперативних основ господарської діяльності. Доктор економіки (1899 р.).

Народився у селі Солоному на Харківщині у дворянській родині. Освіту розпочав у Другій Московській гімназії, продовжив у Першій Київській і закінчив у Другій Харківській. У 1884 р. вступив на фізико-математичний факультет Харківського університету, по закінченню якого здобув ступінь кандидата наук.

В 1890 р. у журналі «Юридический Вестник» опублікував першу наукову працю «Вчення про граничну корисність господарських благ як причина їхньої цінності», в якій виступив з критикою теорій трудової вартості та граничної корисності. Вивчаючи економічні теорії, опублікував біографічні нариси: «Прудон, его жизнь и деятельность» (1891 р.) та «Д. С. Милль, его жизнь и учено-литературная деятельность» (1892 р.).

В 1894 р. опублікував відому працю «Промислові кризи у сучасній Англії, їхні причини та вплив на народне життя», за яку здобув у Московському університеті ступінь маґістра політичної економії.

Його концепції стали підґрунтям розробленої Дж. М. Кейнсом теорії прогнозування ринкової кон'юнктури, проведенні ефективної економічної політики.

М. І. Туган-Барановський брав участь у заснуванні Національної академії України. Він відомий також як відатний політичний діяч, оскільки був обраний Міністром фінансів Української народної республіки (1917–1918 рр.).

Наукова спадщина М. І. Туган-Барановського становить близько 140 праць, які охоплюють майже всі ділянки економічної науки. Найбільше значення має його теорія періодичних криз, вивченню яких він присвятив низку праць, що з’явилися і в перекладах на німецьку та французьку мови і принесли йому світове ім'я. На основі його концепції кон'юнктурних циклів у Франції діяв постійний комітет для передбачення промислових криз. Менш популярна його дуалістична теорія вартості, яка базується на критиці трудових теорій Давида Рікардо і Карла Маркса та теорії граничної корисності австрійської економічної школи. М. І. Туган-Барановський багато уваги присвятив кооперації, завдяки дослідженню якої він увійшов до числа найвидатніших теоретиків кооперативного руху у Східній Європі.

Михайло Іванович Туган-Барановський був одним з перших у світовому масштабі, хто, усвідомлюючи обмеженість і недосконалість як суто ринкових, так і планових регуляторів, пропонованих ортодоксальним марксизмом, висунув концепцію їхнього синтезу. Його ідеї відіграли важливу роль у відродженні нормального економічного життя в роки НЕПу.

Сьогодні, як ніколи раніше, українська держава доконче потребує дослідження багатогранної наукової спадщини видатного і оригінального економіста-мислителя кінця ХІХ-го і початку ХХ-го століть Михайла Івановича Туган-Барановського. Він є гордістю українського народу.

 

З матеріалами виставки можна ознайомитись у читальному залі № 2 ННСГБ НААН.

 

 
сайт создан компанией web студия