Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставки

155 років з дня народження М. М. Сибірцева (1860-1900 рр.) – вченого в галузі ґрунтознавства, геології та агрономії

 

Сибірцев Микола Михайлович (13 лютого 1860 - 2 квітня 1900) — талановитий учень, близький помічник і однодумець В. В. Докучаєва. За його ініціативи було створено перший у Росії природничий музей. Він був засновником і керівником першої кафедри ґрунтознавства у Ново-Александрійському інституті сільського господарства і лісівництва (нині Харківський НАУ ім. В. В. Докучаєва). М. М. Сибірцев також відомий як вчений-дослідник, що вніс вагомий внесок у становлення і розвиток генетичного ґрунтознавства, класифікації і картографії ґрунтів.

Сибірцев багато часу проводив у лабораторії кафедри геології, досліджуючи зразки зібраних В. В. Докучаєвим чорноземів. Для відомої у світі праці Докучаєва «Російський чорнозем» саме Сибірцев провів ґрунтові аналізи, встановив кількісний і якісний склад чорноземів та інших ґрунтів.

Завдяки участі в експедиціях під керівництвом Докучава, М. М. Сибірцев отримав можливість на практиці засвоїти основні методи визначення ґрунтів, детально описати і дослідити весь комплекс ґрунтоутворюючих факторів. У згаданих розвідках М. М. Сибірцевим на основі геологічних, хімічних, фізичних і фізико-зоологічних особливостей відношення ґрунту до клімату були встановлені природні агрокліматичні зони та здійснена оцінка земель для обчислення поземельного податку.

Результати проведених досліджень та накопичений досвід увійшли до однієї з перших ґрунтовних праць вченого «Хімічний склад рослинно-наземних ґрунтів Нижегородської губернії» (1886). У цій праці він виявив себе досвідченим вченим-ґрунтознавцем. Він вперше зібрав і обґрунтував результати хімічних аналізів, всмоктувальної властивості та складу ґрунтів, а також дав їм визначення. Вже тут вчений простежує зв'язок між генетичним методом визначення ґрунтів і їхньою оцінкою з фізичної і хімічної точок зору. На основі вивчення результатів польових дослідів – даних хімічного аналізу ґрунту, урожайності основних польових культур та сумарної оцінки ґрунту М. М. Сибірцев запропонував нову шкалу бонітування ґрунтів. Дослідник виділив і охарактеризував вісім типів ґрунтів різного механічного складу – чорноземи, підзоли, суглинки, піщані і супіщані ґрунти, а також надав рекомендації щодо їх обробки і підвищення родючості. Вчений вперше виділив темно-сірі (перехідні до чорноземів), сірі і світло-сірі (перехідні до північних суглинків) лісові ґрунти. Ця шкала та способи її використання лягли в основу нижегородського методу бонітування ґрунтів.

Основні праці вченого присвячені геології, ґрунтознавству і агрономії. Він розробив учення про ґрунтові зони і генетичну класифікацію ґрунтів. Автор першого підручника генетичного ґрунтознавства, в якому систематично викладені погляди Докучаєва («Ґрунтознавство», 1899 рік). У 1900 р. очолював роботи по складанню ґрунтової карти Європейської частини Росії (масштаб 1: 2520000). Ввів в практику ґрунтової картографії позначення на картах відомостей, що мають сільськогосподарське значення: виділення орних і лісових земель, що удобрюють, не удобрюють і покинутих ділянок, позначення рельєфу, материнських порід та інших чинників ґрунтоутворення.

За період роботи з 1894 по 1900 рр. М. М. Сибірцев проявив себе як талановитий педагог, який користувався великою популярністю серед студентів. Він створив кафедру, що незабаром стала однією з провідних в інституті. Головну увагу вчений приділяв підготовці лекцій з ґрунтознавства, які йому доводилося розробляти самому.

Останній етап науково-дослідної і педагогічної діяльності М. М. Сибірцева відзначився виданням першого фундаментального підручника «Ґрунтознавство» (1900/1901). Саме тут вченим були викладені основи нової науки – генетичного ґрунтознавства.

М. М. Сибірцев по праву вважається одним з основоположників генетичного ґрунтознавства. Створена ним наукова школа ґрунтознавців зробила значний внесок у розвиток аграрної науки і освіти. Науковий доробок вченого всебічно відображає основні етапи розвитку вітчизняної науки про ґрунти, є цінним теоретичним і практичним матеріалом для науковців і фахівців сільського і лісового господарства.

З матеріалами виставки можна ознайомитись у читальному залі № 2 ННСГБ НААН.

 

 
сайт создан компанией web студия