Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

8–10 жовтня 2015 року співробітники сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН, к.і.н., с.н.с. Черниш Оксана Олександрівна і к.і.н. Білоцерківська Алла Сергіївна взяли участь у роботі ХІV Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки», що відбулася у м. Львів.

Співорганізаторами заходу виступили: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України; Львівський науково-практичний Центр інституту професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Львівській області; Музей історії науки і техніки Львівського історичного музею; Музей історії Національного університету «Львівська політехніка»; Державний політехнічний музей при НТУУ «Київський політехнічний інститут»; Асоціація працівників музеїв технічного профілю.

Урочисте відкриття конференції відбулося 8 жовтня в актовій залі НУ «Львівська політехніка». На пленарному засіданні з доповідями виступили: д.т.н., проф. Гріффен Л.О. «Об'єкти і предмет історії науки і техніки»; д.і.н., проф. Бєсов Л.М. «Наукова ґалузь України як соціальний інститут держави»; д.і.н. Литвинко А.С. «Початковий етап робіт Інституту механіки АН УРСР в ґалузі ракетно-космічної науки і техніки»; д.і.н., проф. Скляр В.М. «Професорсько-викладацький склад Харківського практичного технологічного інституту наприкінці ХІХ ст.»; д.і.н., проф. Савчук В.С. «Експериментальні і теоретичні засади досліджень І.П. Пулюя розрядних явищ в газах»; д.і.н., проф. Рижева Н.О. «Загальні тенденції становлення суднобудування в Україні»; д.і.н., проф. Харук А.І. «Матеріальна частина російської авіації Південно-Західного фронту у 1914–1915 рр.»; д.б.н., проф. Пилипчук О.Я. «Внесок академіка П.П. Сушкіна у вирішенні проблеми походження людини». Старший науковий співробітник ННСГБ НААН, к.і.н. Білоцерківська А.С. виступила з доповіддю «Формування та функціонування регулятивних засад галузевої академічної думки в УСРР/УРСР у 1935–1940 рр.: джерелознавчий аспект».

У навчальному корпусі ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова», що на вул. Є. Плужника, 6, учасники конференції мали нагоду поспілкуватися в невимушеній атмосфері під час товариської зустрічі.

9 жовтня у навчальному корпусі ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова», що на вул. І. Федорова, 9, пройшли секційні засідання за наступними напрямами: 1. Дослідження розвитку науки і освіти; 2. Розвиток техніки в історичному аспекті; 3. Внесок в науку і техніку видатних вчених та інженерів.

Після закінчення засідань учасники конференції мали змогу відвідати Музей історії освітньої та друкарської діяльності Ставропігійського ВПУ м. Львова, а також ознайомитися із видатними пам’ятками м. Львова під час екскурсій відомого знавця історії промисловості Михайла Шингельського, а 10 жовтня – відвідати парк «Високий Замок».

 

 

сайт создан компанией web студия