Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

28 січня 2016 року в Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці (м. Київ, вул. Героїв оборони, 10) відбулося розширене засідання бюро Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку, на якому заслуховувалися підсумкові звіти керівників програм та підпрограм з виконання ПНД №41 «Наукові основи ефективного використання інновацій в агропромисловому виробництві з урахуванням зональних особливостей регіонів» («Трансфер інновацій») та ПНД №42 «Методологічне та організаційне забезпечення інтеграції аграрної науки в інноваційно-інвестиційне середовище наукоємного аграрного ринку» («Інноваційний провайдинг») за 2015 рік.

ПРИСУТНІ: керівник головної установи з ПНД №42 «Інноваційний провайдинг» та ПНД №41 «Трансфер інновацій», керівники підпрограм, керівники установ-співвиконавців, працівники апарату президії, запрошені.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про основні результати виконання програми наукових досліджень НААН №42 «Методологічне та організаційне забезпечення інтеграції аграрної науки в інноваційно-інвестиційне середовище наукоємного аграрного ринку» («Інноваційний провайдинг») та №41 «Наукові основи ефективного використання інновацій в агропромисловому виробництві з урахуванням зональних особливостей регіонів» («Трансфер інновацій») у 2015 році.

2. Про програму інноваційно-інвестиційного розвитку НААН на ринкових засадах.

3. Різне.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: 1. Звіт головної установи з виконання ПНД НААН № 42 «Методологічне та організаційне забезпечення інтеграції аграрної науки в інноваційно-інвестиційне середовище наукоємного аграрного ринку» («Інноваційний провайдинг») та № 41 «Наукові основи ефективного використання інновацій в агропромисловому виробництві з урахуванням зональних особливостей регіонів» («Трансфер інновацій»)».

Доповідач: керівник програми Володін С.А., член-кореспондент НААН, в.о. академіка-секретаря Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку.

2. Звіт керівника підпрограми 1 «Науково-методичні та організаційні засади створення, функціонування та розвитку трансферної інфраструктури аграрної науки».

Доповідач: Керівник підпрограми - Польовий В.М., директор Інституту сільського господарства Західного Полісся, д.с.-г.н., член -кореспондент НААН.

3. Звіт керівника підпрограми 2 «Науково-методично забезпечений та дослідницький ринково-орієнтований інструментарій щодо створення науково-технічних розробок з інноваційним потенціалом, доведення їх до рівня інновацій, випробування та випуск на ринок конкурентоспроможної наукоємної продукції».

Доповідач: Керівник підпрограми - Цандур М.О., директор Інституту сільського господарства Причорномор'я, д.с.-г.н., член-кореспондент НААН.

4. Звіт керівника підпрограми 3 «Науково-методичне забезпечення та проектно-аналітичний інструментарій щодо трансферу наукоємних технологій, продукції у форматі інноваційно-інвестиційних бізнес-проектів».

Доповідач: Керівник підпрограми - Кабанець В.М., директор Інституту сільського господарства Північного Сходу к.с.-г.н.

5. Звіт керівника підпрограми 4 "Наукові основи інформаційно-бібліотечного забезпечення досліджень в галузях агропромислового виробництва».

Керівник підпрограми - Вергунов В.А. - директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки, член-кореспондент НААН.

ПОСТАНОВИЛИ: Заслухані та обговорені звіти головної установи ПНД №42 «Інноваційний провайдинг» та ПНД №41 «Трансфер інновацій» «Інститут інноваційного провайдингу», керівників підпрограм ПНД НААН №41 «Трансфер інновацій» з виконання програм у 2014-2015 рр. затвердити.

 

 

сайт создан компанией web студия