Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставки

190 років від дня народження Олександра Васильовича Совєтова (1826–1901) –
видатного вченого-агронома і ґрунтознавця

 

Олександр Васильович Совєтов (12 листопада 1826 – 24 листопада 1901) – видатний учений-агроном і ґрунтознавець, професор кафедри сільського господарства (з 1859 р.), декан фізико-математичного факультету (1888-1900 рр.) Санкт-Петербурзького університету.

Основні праці О.В. Совєтова відносяться до галузі землеробства (у тому числі розробка раціональних способів ведення сільського господарства), ґрунтознавства (вивчення ґрунтів чорноземних губерній Росії), тваринництва і переробки продуктів сільського господарства. Олександр Васильович критично узагальнив російський та європейський досвід в області травосіяння і систем землеробства і вперше у світовій практиці пов’язав розвиток систем землеробства з соціально-економічними умовами.

 

У роботах О.В. Совєтова (друга половина ХІХ ст.) узагальнено все краще, що було до того часу у вітчизняній практиці і в літературі про системи землеробства, встановлювалася залежність форм землеробства від суспільно-економічних умов. Совєтовим була дана класифікація систем землеробства та їх історія. Вчення про системи землеробства в кінці XIX і на початку XX століть отримало подальший розвиток в працях І.А. Стебута, В.Р. Вільямса, Д.М. Прянишникова та інших учених.

 

Приїхавши в 1859 році до Петербурга, учений відразу ж включився в роботу Вільного Економічного Товариства, де був обраний головою Першого сільськогосподарського відділення Товариства. На цій посаді він працював майже 30 років. З 1860 по 1886 рік був також редактором видання «Труды Императорского Вольного Экономического Общества». Згодом Вільне Економічне Товариство обрало його своїм почесним членом, присудивши велику золоту медаль.

 

Совєтов О.В. також був почесним членом вченого комітету Міністерства землеробства і державного майна, Московського товариства сільського господарства, Новоолександрівського інституту сільського господарства та лісівництва і ряду інших товариств.

 

Крім дисертацій «Про розведення кормових трав» і «Про системи землеробства», науковець видав монографії: «Пивоварне виробництво» (1861); «Публічні лекції про сільське господарство, читані в Імператорському Вільному Економічному Товаристві (1861); «Свиня, її природні властивості, породи» (1870); «Настанови до розведення кормових трав» (1885) та інші.

 

Крім наукової діяльності, вчений був високопрофесійним науковцем. Зокрема, він переклав кілька важливих іноземних праць по сільському господарству, серед яких: «Листи Лібіха про нинішній стан сільського господарства» та «Гній та інші тваринні добрива» Жирардена.

 

 

У 1885-1896 роках спільно з В.В. Докучаєвим, і в 1898-1900 спільно з М.П. Адамовим видавав «Матеріали по вивченню російських ґрунтів», по одному випуску на рік.

 

У 1896 році О.В. Совєтов став редактором сільськогосподарського відділу «Енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона», де були поміщені його монографії про льон, пшеницю, цукрові буряки та інші сільськогосподарські культури.

 

Для більш детального ознайомлення з роботами О.В. Совєтова, запрошуємо до читального залу № 2 ННСГБ НААН.

 

 
сайт создан компанией web студия