Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

9 листопада 2016 року у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН (м. Київ, вул. Героїв оборони,10) відбулися Загальні збори Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку.

У роботі зборів взяли участь 29 членів Відділення, у тому числі: академіків — 4; членів-кореспондентів — 8; почесних членів НААН — 4; членів Відділення за посадою - 13.

Президію зборів складали: Балян А.В. – віце-президент НААН, Вергунов В.А. – академік-секретар Відділення, Шевченко А.М. – академік НААН.

Зі вступним словом до присутніх звернувся академік-секретар Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку, член-кореспондент НААН Вергунов В.А.,

який і надав слово доповідачу – директору Інституту сільського господарства Західного Полісся, д.с.-г.н., члену-кореспонденту НААН Польовому Володимиру Мефодійовичу. Його виступ був окреслений питанням «Наукові основи реалізації ресурсного потенціалу трансферу інновацій в зоні Західного Полісся в умовах зміни клімату».

 

В обговоренні першого питання порядку денного взяли участь: Семеняка Ігор Миколайович – директор Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції, Вінюков Олександр Олександрович – директор Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції, Кабанець Віктор Михайлович – директор Інституту сільського господарства Північного Сходу.

Про ефективність діяльності Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН учасникам зборів доповів директор Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН, д.е.н. Спаський Габріель Васильович.

Рішення, щодо діяльності Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН в 2016 році прийняте позитивне.

Із доповідю «Поле наукових досліджень»  виступив наступний доповідач - академік НААН Панасюк Броніслав Якович. Інформацію академіка НААН прийнято до відома.

Крім того, учасниками зборів розглядалися й інші, не менш важливі й актуальні проблеми. Всі вони були мотивовані, обґрунтовані, зумовлені необхідністю активізації інтересів й спрямовані на подальший перспективний соціально-економічний розвиток держави й розвиток аграрного сектора зокрема.

сайт создан компанией web студия