Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставки

150 років від дня народження Соломона Львовича Франкфурта (1866-1954) – видатного ученого-агробіолога, державного діяча та дипломата

 

Соломон Львович (Шоломон Меїрович) Франкфурт (1866-1954) – відомий учений-агробіолог зі світовим ім’ям, один з організаторів сільськогосподарської дослідницької справи в Україні, державний діяч, дипломат у часи українських революцій та один з дієвих організаторів академічної науки в Україні, професор.

Вищу освіту здобув у Німеччині, проте усе своє свідоме наукове життя присвятив Російській імперії, а згодом і Україні.

 

Так, у 1896 році він захистив в Імператорському Московському університеті дисертацію на здобуття наукового ступеня магістра агрономії на тему: «Про фізіологічну роль деяких складових частин насіння». Саме з цього часу розпочинається його плідна наукова діяльність.

 

З 1898 року став співробітником сільськогосподарської хімічної лабораторії Департаменту землеробства Міністерства землеробства і державного майна при Імператорському Лісовому інституті, що фактично стала методичним центром вивчення хімії ґрунтів у країні. Працюючи тут, Франкфурт розробив спеціальну програму першої в країні мережі географічних дослідів з удобрення, яку реалізував саме на українських землях упродовж 1901-1917 рр.

 

Соломон Франкфурт був серед 39 засновників першого вітчизняного спеціалізованого наукового товариства – Київського агрономічного товариства, створеного1909 року, засновник Київського обласного союзу хіміків (1917), член правління Союзу промисловості, торгівлі, фінансів та сільського господарства (1918), товариш Міністра земельних справ Української Держави (1918), голова Сільськогосподарського наукового комітету України (1919-1920), завідувач селекційно-насіннєвим відділом Головного управління цукрової промисловості (1920). На пропозицію В.І. Вернадського брав участь в заснуванні Української Академії Наук.

 

Був одним з найкращих і найбільш компетентних популяризаторів культури цукрового буряка в Російській імперії, результатом чого стало видання серії авторських науково-популярних книг.

 

Соломон Франкфурт – автор понад 200 наукових і науково-популярних праць російською, українською, німецькою та англійською мовами з питань агрономії, аграрної економіки, агрохімії, переробки сільськогосподарської продукції, методології та організації галузевого дослідництва.

 

Під керівництвом вченого створено мережу польових досліджень, на основі яких він відпрацював оптимальну технологію вирощування цукрового буряка і запропонував раціональні підходи відносно його промислової переробки.

 

9 грудня 1909 р. вчений організував Центральну дослідницьку станцію з культури цукрового буряка, напрацював її першу програму. Свою діяльність ця установа у вигляді Миронівської дослідницької та селекційної станції (нині Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла НААН) розпочала з 1912 р.; вчений очолював її протягом 1918-1919 рр.

 

До заслуг науковця належить також створення у Києві однієї з найкращих в Росії агрохімічних та контрольно-насіннєвих лабораторій (1903). Згодом на її основі був створений нинішній Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук».

 

Про вагомий науковий доробок видатного вченого свідчать його численні нагороди, зокрема: золота медаль Полтавського товариства сільського господарства за видатні досягнення у становленні й розвитку сільськогосподарської дослідної справи на Наддніпрянщині; орденів Святої Анни ІІІ ступеня та Святого Станіслава ІІ ступеня за відмінну та старанну службу на благо Російської імперії.

 

Для більш детального ознайомлення з науковою спадщиною С.Л. Франкфурта запрошуємо до «Фонду ХІХ століття» ННСГБ НААН (читальний зал № 2), де зберігаються 19 книг науковця та численні його статті у російськомовних журналах та газетах таких, як: «Вестник сельского хозяйства», «Журнал опытной агрономии», «Южно-русская сельскохозяйственная газета», «Земледельческая газета», «Хуторянин», «Хозяйство».

 

 
сайт создан компанией web студия