Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставки

120 років з часу виходу в світ вітчизняного журналу «Известия Южно-русского общества акклиматизации», який видавався з 1897 року в Харкові

 

«Известия Южно-русского общества акклиматизации» – це журнал з питань сільського господарства, сільськогосподарської промисловості, торгівлі та просвітництва, що виходив у Харкові з 1897 року. Періодичне видання виходило дев’ять разів на рік в типографії газети «Харківський Листок». Головним редактором журналу був К.В. Петров. Часопис видавався за підтримки Південно-Російського товариства акліматизації, покровителем якого був Августійший Його Імператорська Високість Великий Князь Костянтин Костянтинович.

Метою видання журналу було поширення серед населення корисних знань у питаннях стосовно вивчення та розвитку різних галузей рослинництва і тваринництва, зокрема: вивчення маловідомих, корисних для сільського господарства і сільськогосподарської промисловості, тварин та рослин; висвітлення досліджень методів покращення місцевих порід тварин і сортів рослин та акліматизація нових; методи раціонального ведення риболовства; природоохоронна діяльність; посередництво у забезпеченні селян посадковим матеріалом та племінними тваринами; просвітницька діяльність серед сільського населення та підростаючого покоління стосовно вивчення природи, любові до рослинності та тваринного світу, природоохоронних заходів тощо.

 

Програма кожного номера включала наступні рубрики: повідомлення про урядові та суспільні заходи стосовно галузей рослинництва і тваринництва; відкриття і винаходи в сільському господарстві; окремі монографії та статті з питань рослинництва і тваринництва; відділ кореспонденції, в якому відповідали на запитання дописувачів; бібліографія книг та інших видань сільськогосподарської тематики; журнали засідань Південно-Російського товариства акліматизації та його відділів і доповіді, оприлюднені на зібраннях Товариства.

 

У «Известиях Южно-русского общества акклиматизации» друкувалися статті відомих на той час учених і практиків сільськогосподарської науки, серед яких: В. Беш, В. Гомілевський, М. Заремба, М. Іванов, С. Каменський, К. Кублицький, І. Мамонтов, Ф. Ромер, Д. Рябінін, О. Сорокін, І. Тимонов, О. Твердохлібов, В. Шавельський та інші.

 

 

Для детальнішого ознайомлення з виставкою, присвяченою 120-річчю з часу виходу в світ журналу «Известия Южно-русского общества акклиматизации», запрошуємо у «Фонд видань ХІХ століття з сільськогосподарської тематики» ННСГБ НААН, що знаходиться у читальному залі № 2, кім. № 19.

 

 

 
сайт создан компанией web студия