Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

Нещодавно вийшов друком збірник документів і матеріалів «Колгоспна дослідна справа в УСРР/УРСР у 1934–1956 роках».

Дане видання - результат першого етапу фундаментального наукового дослідження ННСГБ НААН «Методологічні та організаційні засади управління системою інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки: історико-концептуальний аспект» (2016-2020).

У збірнику представлено архівні документи, матеріали та передруки, що відтворюють історію ведення сільського господарства України з точки зору його наукового забезпечення у 1934–1956 рр. Показано, що у 1930-х роках галузеві наукові дослідження здійснювалися у межах єдиної планової системи ведення народного господарства країни, а у передвоєнний період було сформовано організаційно структуровану координаційну вертикаль науки, з метою контролю і перевірки діяльності дослідних установ. Воєнні, політичні та економічні процеси внесли важливі корективи щодо форм організації та управління галузевою наукою, тому післявоєнний період у житті країни виявився своєрідним, неоднозначним і генеруючим у розбудові сільськогосподарського виробництва та його наукового потенціалу.

Становлення України як незалежної суверенної держави вимагає від її політичної, наукової, громадської спільноти виконання низки завдань, зокрема мати об’єктивну й неупереджену історію взагалі та її окремих складових. Особливе місце в таких дослідженнях належить вивченню історії науки й освіти – найбільш значущих і визнаних цивілізованим світом здобутків українського суспільства та окремих особистостей.

Збірник розрахований на науковців, дослідників аграрної історії, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю І–IV рівнів акредитації, всіх, хто цікавиться історією аграрної науки, освіти та техніки в Україні.

Завітавши до Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, можна ознайомитись із виданням.

 

 

сайт создан компанией web студия