Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
Оголошує
конкурсний прийом у 2017році
в аспірантуру та докторантуру
за спеціальністю 032 – Історія та археологія

 

Вступники до аспірантури подають такі документи:
1. заяву на ім’я директора наукової установи;
2. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
3. 2 фотокартки 3x4;
4. автобіографія;
5. список опублікованих наукових праць і винаходів; ксерокопії опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
6. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
7. засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
8. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
9. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
10. копію паспорта;
11. міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності);
12. папка-швидкозшивач.

 

Особи, які вступають до докторантури, подають такі документи:
1. Заява на ім’я директора бібліотеки;
2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи;
3. - 2 фотокартки 3x4;
4. Автобіографія;
5. Список опублікованих наукових праць і винаходів , завірений за місцем роботи;
6. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
7. План-проспект докторської дисертації;
8. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, написана передбачуваним науковим консультантом;
9. Лист-направлення від організації ( або витяг із засідання вченої ради; кафедри) з рекомендацією до вступу в докторантуру з характеристикою наукової діяльності, підписаний керівником установи, яка направляє на навчання;
10. Копія диплома про вищу освіту;
11. Копії документів про науковий ступінь, вчене звання, завірені за місцем роботи;
12. Копія паспорта та ідентифікаційного коду;
13. Папка-швидкозшивач.

 

Документи приймаються з 17липня до 11 серпня поточного року.
Паспорт і диплом про вищу освіту подаються особисто.

 

Документи подавати або надсилати за такою адресою:
03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Довідки за телефоном: 258-21-42

 

 

сайт создан компанией web студия