Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставки

185 років з часу виходу в світ першого вітчизняного галузевого часопису
«Записки Императорского общества сельского хозяйства Южной России»,
який виходив з 1832 р. в Одесі

 

Часопис «Записки Императорского общества сельского хозяйства Южной России» – це видання Товариства сільського господарства Південної Росії, яке виходило в Одесі з 1832 року (з 1833 по 1840 рр. під назвою «Листков Общества сельського хозяйства Южной России»), спочатку по 6 випусків на рік, а з 1847 року – щомісячно. Редакторами періодичного видання в різні роки були: О. Тройницький, Г. Соколов, І. Палімпсестов, П. Сокальський, О. Армфельд, О. Скальковський, М. Боровський, В. Гомілевський, М. Неручев, П. Забаринський.

Без перерви вісімдесят сім років товариство видавало «Записки». У них розміщувалися законоположення і урядові розпорядження по сільському господарству, журнали засідань і звіти товариства, доповіді комісій, надавались короткі відомості про діяльність вітчизняних та іноземних сільськогосподарських товариств, дослідних станцій, з’їздів сільських господарів, земств, бібліографічні замітки про нові видання, що свідчить про високий рівень цього журналу. Був організований відділ питань і відповідей, публікувались оригінальні статті із сільського господарства і лісівництва, постійно давався огляд нових досліджень і відкриттів у всіх галузях сільськогосподарської науки як у Росії, так і за кордоном. Журнал відображав наукову і практичну діяльність товариства, в ньому публікувались спеціальні посібники із садівництва, вирощування культури виноградної лози, вівчарства, влаштування водосховищ, травосіяння та інших питань.

 

 

Серед авторів статей «Записок» були відомі вчені у галузі сільськогосподарської науки та суспільні діячі півдня царської Росії: А.А. Бичихін, А.І. Гросул-Толстий, А.І. Набоких, М.В. Неручев, І.І. Палімпсестов, А.І. Погибко, Є.Л. Рекало, В.Г. Ротмістров, В.П. Скаржинський, К.І. Тардан, І.А. Черкес, С.В. Щусьєв та інші. Серед закордонних науковців свої праці у виданні презентували швейцарський ботанік А. Декандоль та німецький хімік Ю. Лібіх.

На сторінках «Записок» друкувались некрологи, присвячені пам’яті видатних діячів сільського господарства України, зокрема, професора Н.М. Сибірцева, професора П.А. Костичева, засновника Плотянської сільськогосподарської дослідної станції князя П.П. Трубецького, директора Херсонської дослідної станції Ф.Б. Яновчика тощо.

Оскільки початкові випуски «Записок» виходили в час зародження сільськогосподарської діяльності південного краю, і, до того ж, невеликим тиражем (250 екземплярів), то для більшості господарів були невідомі. Після реформи 1861 року багато хто з місцевих господарів почав покращувати свої господарства і тому «Записки» стали користуватися неабияким попитом. Ціна на річну підписку з пересиланням і доставкою становила 5 рублів 50 копійок, без пересилання – 5 рублів.

Періодичне видання «Записки Императорского общества сельского хозяйства южной России» залишило помітний слід на ниві вітчизняної сільськогосподарської науки. Його творча спадщина і сьогодні на озброєнні українських дослідників і фахівців-практиків.

Детальніше з матеріалами виставки можна ознайомитися в читальному залі № 2 «Фонду видань, випущених у ХІХ столітті з сільськогосподарської тематики» ННСГБ НААН (кім. 19).

 

 

 

 

 
сайт создан компанией> web студия