Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

10 жовтня 2017 року у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбулася презентація фундаментального археографічного двотомника – «Історія Національної академії наук України. 1956–1960».

Наукове видання репрезентує дослідження фахівців Інституту архівознавства НБУВ, що здійснюються під науковим керівництвом академіка НАН України, почесного генерального директора НБУВ Олексія Онищенка.

Обсяг двох частин наукового видання «Історія Національної академії наук України. 1956–1960» складає майже 135 друкованих аркушів (1936 с.). Перша частина видання вміщує невідомі та маловідомі архівні документи, фотодокументи, матеріали періодичних видань, що характеризують науково-дослідну та науково-організаційну діяльність АН УРСР у 1956–1960 рр. та наукові коментарі до них.

Друга частина – містить індивідуальні наукові розробки співробітників Інституту архівознавства, які інформативно доповнюють джерельну базу з історії НАН України, документально висвітлену в першій частині. Інформаційно-довідкові системи у вигляді додатків представлені: регестами протоколів засідань Президії АН УРСР та списками: дійсних членів та членів-кореспондентів АН УРСР, обраних у 1956–1960 рр.; наукових співробітників АН УРСР; видань та наукових праць співробітників АН УРСР; установ, що діяли у складі АН УРСР у 1956–1960 рр.

Серед запрошених керівників та провідних фахівців наукових установ НАН України, вищих навчальних закладів, які досліджують історію вітчизняної науки – Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, Інституту історії, Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших науково-дослідних інституцій взяв участь у заході директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, академік НААН Вергунов В.А. У своєму виступі він високо оцінив презентоване видання і висловив впевненість, що видання містить корисний для спеціалістів і широкої громадськості архівний і літературний матеріал про становлення та розвиток Національної академії наук України в різні періоди вітчизняної історії і воно буде затребуваним.

 

 

сайт создан компанией web студия