Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

Зібрання англомовних книг у «Фонді видань, випущених у ХІХ ст. з сільськогосподарської тематики» Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН володіє унікальною спадщиною англомовних видань, випущених у ХІХ ст. з сільськогосподарської та лісогосподарської тематики, яка налічує 57 примірників книг (1823-1900 рр.) та періодичне видання «Щоденник дослідної станції» в трьох томах (1898-1900 рр.).

Книги охоплюють такі галузі сільськогосподарської науки, як: агрохімія, біологія, сільськогосподарське будівництво, ветеринарія, дослідна справа, захист рослин, лісове господарство, машинобудування, рослинництво (зернові та зернобобові культури, кормові культури, картопля, плодові та ягідні культури, олійні та ефіроолійні культури), сільськогосподарська меліорація, тваринництво (молочне і м’ясне скотарство, вівчарство).

Найстаріші англомовні видання Фонду – зібрання шести томів «British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland : containing coloured figures from nature of the most rare and beautiful species, and in many instances of the plants upon which they are found» (Британська ентомологія; ілюстрації та описи родів комах, знайдених у Великобританії та Ірландії: містять кольорові малюнки з натури найрідкісніших і красивих видів, а в багатьох випадках і рослини, на яких вони зустрічаються) Дж. Кертіса, які виходили упродовж 1823-1840 років у Лондоні.

Найбільшим англомовним факсимільним виданням Фонду ХІХ ст. є книга «Птахи Америки» (The birds of America, 1827-1838) – альбом з ілюстраціями рідкісних птахів Північної Америки в натуральну величину, створений майстром світового живопису, американським натуралістом Дж. Дж. Одюбоном. Національна Наукова сільськогосподарська бібліотека НААН – це єдина бібліотека в Україні, яка має точну копію частини одного із томів даної книги, а саме 20 кольорових факсимільних таблиць в склографі. Це факсиміле було передруковано з оригіналу, що зберігається в Майнінгенському музеї (Німеччина).

Англомовні сільськогосподарські видання Фонду ХІХ ст. ННСГБ НААН представлені різноманітними науковими працями як окремих вчених (W. H. Ashmead, J. J. Audubon, J. T. Bowen, J. Fitz, H. G. Hubbard, T. H. Kearney, N. B. Pierce, T. Smith, J. J. Thomas), так і бюлетенями сільськогосподарських дослідних станцій (Farmers’ bulletin; Vermont Agricultural experiment station; West Virginia Agricultural experiment station; Delaware College Agricultural experiment station) та щорічниками Департаменту сільського господарства США (Yearbook of the United States Department of Agriculture).

У «Щорічниках Департаменту сільського господарства США» (Yearbook of the United States Department of Agriculture) представлена статистична інформація по основних галузях сільського господарства країни в розрізі штатів і територій, зокрема, виробництво, експорт та імпорт продукції рослинництва і тваринництва; дані про поголів’я сільськогосподарських тварин; ціни на основні продукти харчування рослинного і тваринного походження; статистика цукрової промисловості; тарифи на перевезення продукції тощо. Виняткова цінність видання заключається в тому, що в ньому детально описуються і аналізуються всі галузі народного господарства США протягом звітного року.

Англомовні сільськогосподарські періодичні видання (1898-1900) включають журнали «Щоденники дослідної станції» в трьох томах (Experiment station record). Вони містять тези доповідей провідних науковців сільськогосподарських дослідних станцій, розташованих по всій території США, статистичні дані щодо результатів їх досліджень, звіти, бюлетені, бібліографію.

Для детального ознайомлення з виставкою англомовної сільськогосподарської книги у «Фонді видань, випущених у ХІХ столітті з сільськогосподарської тематики ННСГБ НААН», запрошуємо Вас завітати до читальної зали № 2 (кім. № 19) Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН.

сайт создан компанией web студия