Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставки

130 років з часу виходу в світ часопису «Вестник русского сельского хозяйства»
(1888-1899)

 

Ілюстрований журнал «Вестник русского сельского хозяйства» – це універсальне періодичне видання теоретичних і практичних напрацювань з усіх галузей сільського господарства та економіки, призначене для землевласників. «Вестник…» видавався з 1888 по 1899 рр. у Москві. Починаючи з 1888 р. часопис виходив два рази на місяць, по 24 номери на рік. З 1893 р. журнал починає виходити щотижнево кожної суботи, по 50 номерів на рік. Незмінними редакторами журналу були І.П. Петров та М.В. Верещагін.

 

Програма кожного номера включала наступні розділи: статті з усіх галузей сільського господарства; сільськогосподарська кореспонденція; хроніка; огляд сільськогосподарської літератури; запитання і відповіді; торгові новини; об’яви.

З 1890 р. у вигляді безкоштовного додатку редакція журналу розсилала всім передплатникам насіння деяких сільськогосподарських рослин.

 

 

Перший розділ містив різноманітні статті з рослинництва, тваринництва переробної промисловості та економіки сільського господарства. На сторінках журналу також висвітлювалися актуальні новини сільського господарства і торгівлі та кореспонденція з різних куточків Російської імперії. У розділі «Огляд сільськогосподарської літератури» давалися розгорнуті анотації на вітчизняні та зарубіжні книжкові новинки, містилися критико-бібліографічні огляди періодичних видань з питань сільського господарства. Під рубрикою «Запитання і відповіді» друкувалися поради з усіляких питань сільськогосподарської практики.

Крім професорів і викладачів Московського університету, Петровської сільськогосподарської академії, Лісового інституту та інших вищих навчальних закладів, в журналі брали активну участь практики сільського господарства. У «Вестнику…» друкувалися статті таких відомих постатей сільськогосподарської науки і практиків, як: І.І. Абозіна, В.Г. Бажаєва, М.С. Балабанова, В.А. Бертенсона, М.В. Верещагіна, В.Р. Вільямса, А.Н. Енгельгардта, П.Н. Єлагіна, А.А. Калантара, В.Н. Кожина, В.Г. Котельникова, К.К. Краузе, П.М. Кулєшова, К.Е. Ліндемана, І.М. Реви, В.А. Сладкова, М.К. Турського, С. Урусова, В.В. Черняєва та інших.

Для детальнішого ознайомлення з виставкою, присвяченою 130-річчю з часу виходу в світ журналу «Вестник русского сельского хозяйства», запрошуємо до «Фонду видань, випущених у ХІХ столітті з сільськогосподарської тематики Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН», який знаходиться у читальному залі № 2, кім. № 19.

 

 

 

 

 
сайт создан компанией> web студия