Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

180 років з часу виходу в світ «Журналу садоводства», який видавався Російським товариством любителів садівництва з 1838 року

Часопис «Журнал садоводства» – спеціалізоване періодичне видання в галузі садівництва, яке видавалося Російським товариством любителів садівництва в Москві. Журнал виходив 6 разів на рік з 1838 по 1855 р., а з 1856 по 1859 р. щомісяця. Редакторами журналу були В. Бєліков (1838-1840), І. Шиховський, Є. Классен (1841-1855), П. Пікулін (1856-1859). Протягом двох наступних років періодичне видання не друкувалося, і тільки у 1861 р. журнал відновився під редакцією А. Грелля і виходив щомісяця до 1865 р. У 1873 р. журнал відновився вдруге під редакцією В.К. Попандопуло й існував до 1876 р. В подальшому продовженням його став журнал «Сад и огород».

Журнал набув широкого використання серед учителів, студентів училищ, примірники випусків надходили до бібліотек церковно-приходських шкіл та вищих навчальних закладів. Метою видання журналу було поширення серед різних верств населення корисних знань з ботаніки, теорії та практики садівництва і квітникарства.

Програма кожного номера включала наступні рубрики: фізіологія рослин; теорія і практика садівництва; новини вітчизняної та зарубіжної літератури; об’яви. Окремим розділом під назвою «Суміш» виходили статті та листи, присвячені методам боротьби із шкідниками та хворобами садових рослин, виставкам садівництва та городництва у різних губерніях та за кордоном, технологіям облаштування садів, парків та оранжерей тощо.

У «Журнале садоводства» друкувалися статті відомих на той час науковців у галузі садівництва, які були членами Російського товариства любителів садівництва, серед яких відомий професор, дійсний член Товариства Н. Ієвлєв.

Для детальнішого ознайомлення з виставкою, присвяченою 180-річчю з часу виходу в світ «Журнала садоводства», запрошуємо у «Фонд видань, випущених у ХІХ столітті з сільськогосподарської тематики» ННСГБ НААН, який знаходиться у читальному залі № 2, кім. № 19.

 

сайт создан компанией web студия