Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

23 квітня 2018 року співробітники Інституту історії аграрної освіти, науки і техніки ННСГБ НААН завідувач сектору наукознавства д.і.н., с.н.с. Наталія Щебетюк та завідувач сектору наукової бібліографії та біографістики к.і.н., с.н.с. Світлана Коваленко взяли участь у презентації нових видань Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», що відбулася у приміщенні Інформаційної агенції «Укрінформ».

Учасники: Богдан Червак – перший заступник Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України; Алла Киридон – д.і.н., проф., директор ДНУ «Енциклопедичне видавництво»; Олена Любовець – д.і.н., заступник директора ДНУ «Енциклопедичне видавництво»; Алла Арістова – д.ф.н., проф. кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету; Павло Гриценко – д.ф.н., проф., директор Інституту української мови НАН України; Микола Жулинський – академік НАН України, директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Сергій Зворський – к.і.н., завідувач сектору енциклопедичних досліджень науково-дослідного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого; Тетяна Кузнець – д.і.н., проф., завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Станіслав Кульчицький – д.і.н., проф., головний науковий співробітник відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України; Ярослав Літинський – директор Укртелерадіопрес інституту та інші науковці, представники провідних вишів та бібліотек України.

 

Видання колективу Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» (Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. – 312с.; Редакторська підготовка текстів е-ВУЕ – портальної версії «Великої української енциклопедії»: методичні рекомендації / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.; відп. за вип. д. н. соц. ком. Крайнікова Т. С. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. – 124с.) містять інформацію з історії вітчизняної енциклопедистики, репрезентують концептуальну модель та змістовну структуру друкованої та електронної версій ВУЕ, розкривають теоретичні та практичні засади створення ефективного енциклопедичного порталу та особливості його редакційного стилю.

 

сайт создан компанией web студия