Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

18 травня 2018 р. на виконання п.4 додатку 2 до Постанови Президії Національної академії аграрних наук України від 14 березня 2018 р., протокол № 5 «Про відзначення на державному рівні 100-річчя Національної академії аграрних наук України», у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН відбулася ХІІІ Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячена 100-річчю від часу утворення Національної академії аграрних наук України, що розпочала свій родовід 1918 р. у складі Міністерства земельних справ комітетів – вченого і сільськогосподарської освіти та 80-річчю від дня народження видатного ученого-селекціонера у галузі тваринництва, академіка НААН, президента Національної академії аграрних наук України (1996–2011) М.В. Зубця (1938–2014). Ці події, відповідно до Постанови Верховної Ради України № 2287-VIII від 8 лютого 2018 року «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 р.», визнані визначними в Україні й відзначаються на державному рівні.

Проводячи традиційно захід у рамках Всеукраїнського Фестивалю науки, ННСГБ НААН виходить із того, що виховання у майбутніх фахівців самостійності, творчого мислення та відповідальності є основними завданнями для держави. І важливою передумовою вдосконалення цих якостей апріорі є наука, яка ґрунтується на обміні досвідом, пошуках можливостей для апробації й впровадження результатів досліджень.

У роботі конференції взяли участь досвідчені фахівці, науковці зі стажем, молоді вчені, аспіранти провідних науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та установ з усіх куточків України, а також Республіки Азербайджан та Білорусі.

З привітальним словом до учасників конференції звернулася заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи ННСГБ НААН Татарчук Людмила Михайлівна, в якому зокрема зазначила, що у час високих технологій та інноваційного розвитку наука стає визначальним чинником розвитку держави. Українська наука має глибокі традиції та надзвичайний потенціал. Більше того, наукове життя не мислиме без молодих науковців, адже молодь це інвестиції в інтелектуальну еліту майбутнього України. І саме тому, обрана тематика науково-практичної конференції є гарною можливістю наукового диспуту для молодих учених, під час проведення якого, доцільно обговорити сучасний стан проблем, що стоять перед наукою й винайти оригінальні пропозиції щодо подальшого їх вирішення, розширити науковий кругозір.

На адресу організаторів та учасників міжнародної науково-практичної конференції надійшло привітання від президента НААН, академіка НААН – Гадзало Я.М., в якому зазначається, що «Світовим визнанням як потужної аграрної держави Україна має завдячувати копіткій праці вчених-аграріїв, які впродовж кількох століть примножували вітчизняні традиції в аграрній галузі, зробили вагомий внесок у зростання врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тварин, виведення конкурентоспроможних сортів рослин і порід тварин, запровадження сучасних технологій виробництва сільгосппродукції, екологічно обґрунтоване природокористування та збереження природних ресурсів». Академік НААН Гадзало Я.М. також зазначив у своєму привітанні: «Безсумнівно, що дане зібрання сприятиме згуртуванню зусиль у подальших дослідженнях з актуальних питань історії освіти, науки і техніки без політичних вподобань і кордонів та надихатиме молоде покоління на нові досягнення у вирішенні проблем сьогодення. Бажаємо всім учасникам конференції міцного здоров'я, плідної та конструктивної роботи, успіхів у втіленні запланованого».

Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням серед присутніх.

Були заслухані доповіді, які розкривали історію становлення та розвитку НААН:

«Сільськогосподарський науковий комітет України (1918–1927) та Науково-консультаційна рада НКЗС УСРР (1928–1931) в системі академічного існування аграрної науки в Україні» висвітлила Грищенко Тетяна Рубілівна – завідувач сектору архівів Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

 

Щебетюк Наталія Борисівна – завідувач сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН, доктор історичних наук, старший науковий співробітник виступила з доповіддю «Всеукраїнська академія сільськогосподарських наук (1931–1935): історія функціонування»

 

Корзун Олена Вікторівна – докторантка ННСГБ НААН, кандидат історичних наук розповіла про «Сільськогосподарську дослідну справу в Україні в роки Другої світової війни»

 

Коваленко Наталія Петрівна – головний науковий співробітник сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН, доктор історичних наук, старший науковий співробітник виступила з інформацією про «Науково-організаційні та регулятивні засади організації наукового забезпечення сільського господарства УРСР (1945–1963 рр.)»

 

Коваленко Світлана Дмитрівна – завідувач сектору наукової бібліографії та біографістики Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник висвітлила у своїй доповіді період: «Південне відділення Всесоюзної Академії сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна (1969–1990 рр.): передумови появи, діяльність та головні здобутки»

 

Татарчук Людмила Михайлівна – заступник директора, кандидат історичних наук охарактеризувала етап: «Національна академія аграрних наук України в роки державності».

 

Про значний внесок академіка В.І. Вернадського у становлення і розвиток аграрної науки як складової природознавства присутні дізналися із доповіді Чернової Наталії Федорівни – представника патронатної служби Верховної Ради України, кандидата історичних наук.

 

Про видатну постать «Академіка М.В. Зубця (1938–2014) – ученого-селекціонера у галузі тваринництва та організатора сільськогосподарської дослідної справи в Україні» почули із доповіді Бородай Ірини Сергіївни– заступника директора з наукової роботи ННСГБ НААН, доктора історичних наук, професора.

 

Після перерви конференція продовжила свою роботу у розрізі 6 секцій:
1. Історія аграрної науки, освіти і техніки;
2. Історія науки, освіти і техніки як складова історії України;
3. Природознавство в контексті еволюції наукової думки;
4. Організація наукового забезпечення ведення сільського господарства України: стан та перспективи;
5. Історія і сучасність розвитку галузі тваринництва;
6. Інформаційно-бібліотечне супроводження науково-освітнього галузевого процесу.

Для участі у конференції було заявлено 178 повідомлень від 211 авторів (2-є із зарубіжних країн) із 75 наукових установ. Під час другої частини конференції члени конкурсної комісії, у яку входили доктори та кандидати наук ННСГБ НААН та зовнішні представники (Інститут фізики НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Шендеровський В.А.) заслухали повідомлення молодих дослідників, підкріплені презентаційними матеріалами. Відбувалися дискусії. За результатами оцінювання комісією були визначені переможці. Дипломом за I місце серед найкращих доповідей на ХІІІ Всеукраїнській конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», відзначено Лук’янчук Людмилу Володимирівну (НААН) «Історія створення розарію у ботанічному саду АН УРСР під керівництвом М.М. Гришко»;

 

II місце здобула Бєлова Ольга Іванівна (НААН) за повідомлення «Внесок академіка М.В. Зубця у розвиток теорії і практики поширення сільськогосподарських знань (1997–2013)»;

 

III місцеГолова Валентина Вікторівна (НТУ Харківський політехнічний інститут) «Експериментальні дослідження професора О.П. Лідова».

 

ХІІІ Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції була опублікована збірка матеріалів тез учасників конференції, наукові доповіді директора ННСГБ НААН, академіка НААН Вергунова Віктора Анатолійовича: 1) Академік М.В. Зубець (1938-2014) - учений, організатор, новатор, політичний і громадський діяч, особистість: наук. доп. /В. А. Вергунов ; НААН, ННСГБ. –3-е вид, доп. і перероб. – К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2018. – 28 с.; 2) Сільськогосподарський вчений (науковий) комітет України (1918–1927): передумови появи, діяльність, здобутки (до 100-річчя Національної академії аграрних наук України) / В.А. Вергунов ; НААН, ННСГБ. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2018. – 76 с

Під час конференції працювали тематичні виставки: «Національна академія аграрних наук: 100-років надійності та професіоналізму» та «До 80-річчя з дня народження відомого вченого-зоотехніка Зубця Михайла Васильовича (1938–2014)».

Можна ознайомитися також з інформацією про захід із публікації у газеті «Голос України» за посиланням  http://www.golos.com.ua/article/303189

Наукова база продовольчої безпеки Анна ДОБРЯНСЬКА.

 

сайт создан компанией web студия