Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

140 РОКІВ З ЧАСУ ВИХОДУ В СВІТ ЧАСОПИСУ «ИЗВЕСТИЯ ПЕТРОВСКОЙ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ И ЛЕСНОЙ АКАДЕМИИ» (1878–1893) рр.

Фаховий журнал «Известия Петровской земледельческой и лесной академии» – виходив друком з 1878 по 1893 р. три рази на рік, випусками.

Передумовою його появи було те, що через 10 років після відкриття в 1865 р Петровської сільськогосподарської і лісової академії виникла гостра необхідність створення власного друкованого видання, яке б змогло задовольнити потреби професорів, викладачів, студентів, бажаючих публікувати результати своїх наукових досліджень.

На засіданні Ради Академії 29 жовтня 1877 р. була створена комісія для обговорення питання про видання «Записок» або «Известий» Петровської Академії. А 12 листопада 1877 р було заслухано доповідь цієї комісії, яка запропонувала проект програми видання журналу, який після обговорення і прийняття поправок був прийнятий і відправлений на затвердження. Надалі було обрано головного редактора В.Т. Собичевського (рис. 1) та помічника редактора О.Н. Шишкіна.

Згідно затвердженої програми передбачалось друкувати три випуски на рік: в березні, липні та листопаді загальним обсягом близько 40 друкованих аркушів. Кожен випуск повинен був включати відділ офіційний, відділ неофіційний і оголошення.

В офіційному відділі публікували журнали засідань Ради, річний звіт про стан Академії, програми предметів і списки студентів. В неофіційному друкувались наукові праці професорів, викладачів, студентів, а також інших бажаючих, але з рекомендацією професора або викладача, також дисертації, відзначені нагородами або захищені по одному з відділів Петровської академії, результати робіт, виконаних в хімічній лабораторії та на дослідному полі.

З 1890 р журнал був перейменований у «Известия Петровской сельскохозяйственной академии» і друкувався під цією назвою до 1893 р. включно (рис. 2).

 

Для детальнішого ознайомлення з виставкою, присвяченою 140-річчю з часу виходу в світ «ИЗВЕСТИЙ ПЕТРОВСКОЙ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ И ЛЕСНОЙ АКАДЕМИИ», запрошуємо до «Фонду видань, випущених у ХІХ столітті з сільськогосподарської тематики Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН», який знаходиться у читальному залі № 2, кім. № 19.

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия