Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

13 березня 2019 р. на Бюро Президії Національної академії аграрних наук України заслуховувалося питання «Про запровадження наукометричної системи оцінки науково-технологічного потенціалу науково-дослідних установ НААН в умовах євроінтеграції».

Запровадження наукометричної системи оцінки науково-технологічного потенціалу НДУ аграрної науки України, особливо в умовах євроінтеграційних процесів, виступає дієвим засобом для удосконалення системи оперативного управління наукою й, головне, поліпшення її результативності.

Науково-технологічний потенціал НААН – це безперечно складна система з відповідною структурою, яка характеризує взаємозв’язок і взаємозалежність його компонентів.

Як зазначив доповідач - директор бібліотеки, академік НААН В.А. Вергунов - «…багатовекторність діяльності науково-дослідних установ НААН вимагає впровадження такої системи оцінки результативності їх роботи, яка б виявляла та співставляла всі основні складові науково-дослідної діяльності: проведення наукових досліджень, підготовку фахівців вищої кваліфікації для потреб аграрної галузі, винахідницьку і патентно-ліцензійну роботу, міжнародне співробітництво, видавничу діяльність, представлення аграрних видань у міжнародних наукометричних базах тощо. Запровадження такої системи, особливо в умовах євроінтеграційних процесів, є необхідним засобом для управління наукою й поліпшення її результативності.

Саме про роботу Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН у цьому напрямі та ближні перспективи доповідав В.А. Вергунов.

 

На виконання постанови Президії Національної академії аграрних наук України від 30 червня 2015 р., протокол №7 «Про організацію запровадження бібліометричних профілів вчених-аграріїв, наукових установ та періодичних видань НААН в системі «Бібліометрика української науки» ННСГБ здійснювався методичний супровід та координація формування бібліометричних профілів вчених-аграріїв, проводився постійний моніторинг цитованості праць вчених-аграріїв і наукових колективів Академії, а також періодичних та продовжуваних видань мережі НААН в аналітично-інформаційній системі Google Scholar.

Бібліотекою виконувались прикладні наукові дослідження за темою «Проблемно-орієнтована інформаційна система моніторингу та оцінка науково-технологічного потенціалу НААН в рамках стратегії інноваційного розвитку АПК України в умовах європейської інтеграції». Результатом стала монографія.

Питання надзвичайно актуальне, важливе, дискусійне. Воно викликало низку запитань присутніх високоповажних членів бюро Президії, запрошених, на які були отримані змістовні, обґрунтовані відповіді.

В обговорені, винесеного на Бюро Президії Національної академії аграрних наук України питання, взяли участь:

Костенко Леонід Йосипович, завідувач відділу бібліометрії і наукометрії служби інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАНУ, кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки.

Жук Валерій Миколайович, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки», академік НААН.

Саблук Петро Трофимович, академік НААН.

Лупенко Юрій Олексійович, директор ННЦ «Інституту аграрної економіки» НААН, академік НААН.

Шевченко Микола Миколайович, заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Адамчук Валерій Васильович, директор Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», академік НААН

Ромащенко Михайло Іванович, директор Інституту водних проблем і меліорації, академік НААН.

З метою підвищення репрезентаційного рівня вітчизняної аграрної науки в міжнародному науково-інформаційному середовищі, оперативного поширення та пропаганди досягнень аграрної науки, підвищення їх конкурентоспроможності бюро Президії Національної академії аграрних наук України винесло рішення - роботу ННСГБ НААН щодо розробки наукометричної системи оцінки науково-технологічного потенціалу науково-дослідних установ НААН в умовах євроінтеграції вважати задовільною та продовжити дослідження науково-технологічного потенціалу науково-дослідних установ НААН з метою подальшого використання показників для доповнення експертних оцінок і поліпшення управління науковою діяльністю.

 

 

сайт создан компанией web студия