Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

17 квітня 2019 року відбулося засідання загальних зборів відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку на базі Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ передбачав розгляд наступних питань:

1. Про підсумки діяльності Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку за 2018 рік та основні завдання на перспективу.

Доповідав академік-секретар Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку, академік НААН Вергунов В.А.

2. Про план роботи Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку на 2019 рік. Заслухана інформація академіка-секретаря Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку, академіка НААН Вергунова В.А.

3. Про результати комплексної перевірки наукової та фінансово-господарської діяльності Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН.

З інформацією про діяльність Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН виступив директор НДУ Польовий В.М.

 

Доведена до присутніх інформація Бублика М.О., заступника директора з наукової роботи Інституту садівництва НААН, члена кореспондента НААН.

 

4. Звіти академіків та членів-кореспондентів НААН про науково-організаційну діяльність у 2018 році.

5. Різне.

Слово тримав Володін С.А. директор Інституту інноваційної біоекономіки член-кореспондент НААН.

По першому питанню порядку денного:

1) Звіт про підсумки діяльності Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку за 2018 рік та основні завдання на перспективу затвердити, роботу Відділення за звітний період визнати задовільною.

Керівникам НДУ Відділення забезпечити:

- виконання плану заходів передбачених постановою Президії НААН від 31 жовтня 2018 (протокол №16) «Про Програму реалізації Концепції реформування аграрної науки»;

- виконання Постанови президії НААН від 30.01.2019 (протокол №1) «Про результати державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Національною академією аграрних наук України за період 2015-2017 років та І півріччя 2018 року та заходи щодо усунення виявлених недоліків»;

- розширити роботу по випробуванню та впровадженню наукових розробок з пріоритетних напрямів інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва;

- завершити роботу з підготовки та реалізації кластерних бізнес-проектів з виробництва насіннєвої та товарної нішевої продукції.

Членам Відділення посилити роботу щодо публікацій у вітчизняних фахових виданнях та щодо репрезентації в міжнародних наукометричних системах Web of Science та Scopus тощо.

По другому питанню порядку денного:

- апарату Відділення в місячний термін допрацювати план роботи Відділення на 2019 рік з урахуванням зауважень та пропозицій, що висловлені при обговоренні, та доручити Бюро Відділення повторно розглянути його.

По третьому питанню порядку денного:

- інформацію про результати комплексної перевірки наукової та фінансово- господарської діяльності Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН прийняти до відома;

- директору Інституту сільського господарства Західного Полісся, члену-кореспонденту ААН Польовому В.М. забезпечити усунення недоліків виявлених комісією з перевірки діяльності Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН.

 По четвертому питанню порядку денного:

- звіти членів Відділення: академіків НААН та членів-кореспондентів НААН про науково-організаційну діяльність у 2018 році схвалити.

 

 

сайт создан компанией web студия