Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

Поряд із виконанням основних родових функцій Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН у новому тисячолітті активно репрезентує краще із минулого для справ великого майбутнього. У повній мірі це стосується й ХІV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та спеціалістів «ІСТОРІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ», яка відбулася 17 травня 2019 р. на виконання Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 2018 року № 2654-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році» та відповідних Постанов Президії Національної академії аграрних наук й присвячувалася ювілейним датам від дня народження видатних учених в галузі аграрних наук – основоположників сільськогосподарської дослідної справи в Україні за своїми напрямами, професорам – Богданову Сергію Михайловичу (1859–1920), Шиндлеру Каміллу Гавриловичу (1869–1940) та член-кореспонденту АН УРСР Тюленєву Миколі Олександровичу (1889–1969).

У роботі конференції взяли участь представники міністерств, відомств, народні депутати Верховної ради України, провідні фахівці з різних установ та відомств України, що опікуються проблемами ведення сільського господарства та організації його науково-освітнім забезпеченням, науковці зі стажем, молоді вчені, аспіранти провідних науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів та установ із зарубіжних країн тощо.

Відкрив роботу конференції директор ННСГБ НААН, академік НААН В.А. Вергунов, активізувавши своєю натхненною і цікавою промовою увагу слухачів на новій і корисній інформації про історичну цінність становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні з персоніфікованим наповненням.

На адресу організаторів та учасників та організаторів, науковців та гостей конференції молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» надійшли вітальні листівки від Голови Верховної Ради України А.В. Парубія, В.о. Міністра аграрної політики та продовольства України О.В. Трофімцевої, Голови Українського інституту національної пам'яті В.М. В’ятровича, ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка НАН України, НАПН України, Героя України Л.В. Губерського, ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», академіка НАН України М.З. Згуровського, ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України, члена-кореспондента НАПН України С.М. Ніколаєнка, заступника Міністра освіти і науки України М. В. Стріхи.

З вітальними словами до учасників зібрання звернулися:

 

 

Кириленко Іван Григорович – народний депутат України, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань наукової та науково-технічної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, член-кореспондент НААН;

 

 

 

 

 

 

Топчій В.М. – заступник Міністра аграрної політики та продовольства України;

 

 

 

 

 

Гадзало Я.М. – президент НААН, академік НААН;

 

 

 

 

 

 

Карандєєв Р.В. – Державний секретар Міністерства культури України;

 

 

 

 

 

 

 

 

Ібатуллін Ігор Ілліч – перший проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України;

 

 

 

 

 

Кісіль Іван Миколайович – перший заступник Голови Державної архівної служби України;

 

 

 

 

 

 

Чалован Віктор Арісович – Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – радник дирекції, к.і.н.

 

 

Були заслухані наукові доповіді, що присвячувалися безпосередньо діяльності видатних учених в галузі аграрних наук – основоположників сільськогосподарської дослідної справи в Україні за своїми напрямами, професорам – Богданову Сергію Михайловичу (1859–1920), Шиндлеру Каміллу Гавриловичу (1869–1940) та члену-кореспонденту АН УРСР Тюленєву Миколі Олександровичу (1889–1969):

 

1) «Творці сільськогосподарської дослідної справи та аграрної освіти в Україні (до 160-річчя – Богданову Сергію Михайловичу (1859–1920), 150-річчя – Шиндлеру Каміллу Гавриловичу (1869–1940) та 130-річчя члену-кореспонденту АН УРСР Тюленєву Миколі Олександровичу (1889–1969)» (Вергунов Віктор Анатолійович – академік НААН, директор ННСГБ НААН);

 

2) «Диверсифікація випробувань – наукове ядро машинознавства та агроінженерії» (Кравчук Володимир Іванович – директор Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого, доктор технічних наук, професор, член–кореспондент НААН);

 

3) «Університет Святого Володимира–Київський національний університет імені Тараса Шевченка: генезис аграрної освіти та науки» (Мусієнко Микола Миколайович – доктор біологічних наук, професор, професор Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НААН);

 

4) «Вклад М.О. Тюленєва в становлення та розвиток сільськогосподарської меліорації гумідної зони в Україні» (Слюсар Іван Тимофійович – доктор сільськогосподарських наук, професор, ННЦ «Інститут землеробства НААН», Заслужений діяч науки і техніки України);

 

5) Науково-освітня діяльність професора К.Г. Шиндлера у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (Войтюк Дмитро Григорович – професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені акад. П.М. Василенка НУБІП України, член-кореспондент НААН).

Всі доповідачі ґрунтовно висвітлили у виступах вибрані ними теми досліджень. Їх виступи були цікавими і пізнавальними. Обговорення кожної з доповідей завершувалось запитаннями слухацької аудиторії до виступаючих й дискусіями.

В обговоренні взяли участь:

 

 

Петро Іванович Коваленко – радник дирекції Інституту водних проблем і меліорації НААН України, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України.

 

 

 

 

 

 

 

 

Шендеровський Василь Андрійович - доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут фізики НАНУ.

 

 

 

Завершилася пленарна частина нагородженням науковців за їх вагомий внесок у розвиток аграрної науки.

 

 

 

До конференції підготовлено збірник, який укладено за матеріалами доповідей та тез, заявлених на ХІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених та спеціалістів, присвячену ювілейним датам від дня народження видатних учених в галузі аграрних наук (Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спец., присвяч. ювіл. датам від дня народж. видатних учених в галузі аграр. наук – основоположників с.-г. досл. справи в Україні за наук. напрямами, професорів – Богданова Сергія Михайловича (1859–1920), Шиндлера Камілла Гавриловича (1869–1940) та чл.-кор. АН УРСР Тюленєва Миколи Олександровича (1889–1969), Київ, 17 трав. 2019 р. / НААН, ННСГБ, Рада молодих вчених НААН [та ін.] ; уклад. В. А. Вергунов, А. С. Білоцерківська, Х. М. Дмитрієва ; редкол. : В. А. Вергунов (голова) [та ін.]. – Київ : КОМПРИНТ, 2019. – 678 с.

 

Всього у конференції взяло участь 259 учасників із 79 НДУ. До збірнику включено 215 тез, левову частку складають подані матеріали науковців з системи Національної академії аграрних наук України та Міністерства освіти і науки України і є також від громадян зарубіжних країн.

Після перерви конференція продовжила свою роботу у розрізі 5 секцій:

1. Історія аграрної науки, освіти і техніки;

2. Історія науки, освіти і техніки як складова історії України;

3. Природознавство в контексті еволюції наукової думки;

4. Організація наукового забезпечення ведення сільського господарства України: стан та перспективи;

5. Інформаційно-бібліотечне супроводження науково-освітнього галузевого процесу.

Під час другої частини конференції члени конкурсної комісії, у яку входили доктори та кандидати наук ННСГБ НААН та зовнішні представники заслухали повідомлення молодих дослідників, підкріплені презентаційними матеріалами. Відбувалися дискусії. За результатами оцінювання комісією були визначені переможці.

Дипломом за I місце серед найкращих доповідей на ХІV-й Всеукраїнській конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», відзначено Корзун О.В. за доповідь «НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НОСІВСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СЕЛЕКЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ»;

 

II місце здобув Пархоменко В.В. за повідомлення «ДАНІ ДО АНАЛІЗУ ТЕМАТИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА В.Г. АВЕРІНА»;

 

III місце отримала Іващенко Н.В. «НАУКОВИЙ ВНЕСОК В.П. РИЖЕНКА ТА ЙОГО ПОСЛІДОВНИКІВ У РОЗВИТОК ВЕТЕРИНАРНОЇ ІМУНОБІОЛОГІЇ УКРАЇНИ».

ХІV-а Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції були підготовлені:

біобібліографічний покажчик: Член-кореспондент АН УРСР Тюленєв Микола Олександрович (1889–1969): біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1911–1964 роки. До 130-річчя від дня народж. / уклад.: В. А. Вергунов, О. В. Бачкала; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т водних проблем і меліорації. НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2019. —150 с.; — порт. - (Серія «Бібліографія вчеиих-аграріїв України» Кн, 72). У якому висвітлено основні етапи життя, науково-дослідної, науково-виробничої діяльності Тюленева Миколи Олександровича - доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента Академії наук УРСР, відомого вченого - аграрія у галузі освоєння осушуваних земель, агротехніки зернових і кормових культур, болотознавця;

 

 

 

 

 

монографія, присвячена видатному ученому по культурі боліт, члену-кореспонденту АН УРСР М.О. Тюленєву, якому виповнюється 130 років від дня народження;

 

 

 

 

 

 

 

наукові доповіді директора ННСГБ НААН, академіка НААН В.А. Вергунова, зокрема:

1) Заслужений професор Університету Святого Володимира С.М. Богданов (1859–1920) – видатний організатор науково-освітньої агрономії на українських землях (до 160-річчя від дня народження) ; наук. доп. / В.А. Вергунов ; НААН, ННСГБ. – Київ, 2019. – 44 с.

 

2). Історія наукового забезпечення осушувальних меліорацій в Україні: член-кореспондент АН УРСР М. О. Тюленєв (до 130-річчя від дня народження) : наук. доп. / В.А. Вергунов ; НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки. – К., 2019. – 29 с. ;

 

3). Наукометрія академічної аграрної науки в українських реаліях /НААН, ННСГБ. К. 2019. 32 с., рис.

та низка публікацій на тему конференції у часописах.

Конференція молодих учених та спеціалістів була змістовною, пізнавальною, цікавою й підтвердила доцільність відродження пам’яті про видатних учених в галузі аграрних наук.

Участь у конференції – це унікальна можливість познайомитися та поспілкуватися з великою кількістю розумних і творчих людей. Склад аудиторії підвищував настрій, спонукав до творчої продуктивної роботи.

Під час конференції працювала розгорнута книжкова виставка «Із доробку видатних вчених-аграріїв», яка демонструвала добірки матеріалів і документів про життєвий і творчий шлях, наукові надбання вчених тощо.

Конференція молодих учених та спеціалістів стала платформа для вшанування пам’яті видатних особистостей, які своєю науковою діяльністю зробили вагомий внесок у розвиток аграрної науки, освіти, виробництва, узагальнено досягнуті результати, розглянуті питання щодо вирішення нагальних проблем галузі та визначення нових точок росту та модернізації подальшого розвитку сільського господарства, яке є реальним локомотивом економічного сектору та, навіть незважаючи на нестабільність політичної та фінансово-економічної ситуації в країні, продовжує нарощувати свій потенціал та демонструвати місце на світовому ринку.

Історії успіху, плани на майбутнє та нагальні питання в агропромисловому секторі, наукових та історичних дослідженнях залишаються частиною дискусій i, тим самим, стають підґрунтям для плідних подальших напрацювань молодих науковців, адже майбутнє науки за молоддю.

Кордонів для нашого спілкування не існує, ми відкриті для співпраці!

Ласкаво просимо до ННСГБ НААН!

 

 

сайт создан компанией web студия