Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

29 травня 2019 року відбулося засідання Президії Національної академії аграрних наук України, на порядок денний якого виносилася низка питань. Одним із них було – «Про стан виконання рішень Загальних зборів, Президії і бюро президії НААН Відділенням наукового забезпечення інноваційного розвитку». Нагадаємо, що Національна наукова сільськогосподарська бібліотека є складовою цього відділення (ННСГБ НААН).

З інформацією про виконання Відділенням наукового забезпечення інноваційного розвитку рішень Загальних зборів, Президії, бюро Президії Національної академії аграрних наук України за період з квітня 2018 по квітень 2019 року виступив академік-секретар Відділення, він же директор ННСГБ НААН – Вергунов Віктор Анатолійович.

У своєму інформаційному звіті академік НААН В.А. Вергунов зазначив, що у Відділенні впродовж звітного періоду знаходилось на виконанні 105 доручень 2-х засідань загальних зборів Академії, 2-х Бюро Президії та 4-х засідань Президії НААН, з яких: 61 виконано в повному обсязі та 44 на стадії виконання. Тезисно зупинився на виконанні завдань кожною структурною НДУ Відділення.

Зокрема наголосив, що Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН проводяться дослідження, здійснюється постійний методичний супровід та координація робіт із формування бібліометричних профілів вчених-аграріїв, проводиться моніторинг показників діяльності вчених-аграріїв і наукових колективів Академії, а також періодичних видань мережі НААН в аналітично-інформаційній системі Google Scholar. Співробітниками підготовлені методичні рекомендації «Міжнародний репозитарій публікацій в галузі економіки й суміжних дисциплін; методику комплексної оцінки науково-технологічного потенціалу установ НААН, яка ґрунтується на поєднанні експертної та наукометричної оцінок.

Також доповідач зазначив, що на виконання рішення Бюро Президії НААН «Про запровадження наукометричної системи оцінки науково-технологічного потенціалу науково-дослідних установ НААН в умовах євроінтеграції» ННСГБ НААН готуються методичні рекомендації «Репрезентація вчених-аграріїв та періодичних видань аграрного профілю у міжнародних наукометричних базах»; здійснюється підготовка до семінару-навчання для фахівців науково-дослідних установ, відповідальних за підготовку наукових видань системи Академії до реєстрації їх в міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science та інших, який заплановано провести на базі бібліотеки в IV-му кв. 2019 р.; подано до включення в ПНД «Інноваційний розвиток» та виконується в поточному році бібліотекою завдання наукових досліджень «Дослідити методи оцінювання потенціалу науково-дослідних установ НААН з використанням наукометричних баз даних».

Підсумовуючи академік-секретар Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку, академік НААН В.А. Вергунов констатував, що науковими результатами виконання рішень загалом стали: підготовлені 9 науково-методичних матеріалів; 8 проектів нормативних документів; 4 пропозиції; 2 проекти постанов/наказів; 2 каталоги; 2 навчальні посібники; 1 монографія.

На засіданні Президії Національної академії аграрних наук України було розглянуто також питання «Стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій на період до 2025 р.». Доповідав Лупенко Ю.О. - директор ННЦ «Інститут аграрної еконміки», академік НААН.

 

 

сайт создан компанией web студия