Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

На засіданні Вченої ради Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, яке відбулося 30 серпня 2019 р. і присвячувалося актуальним питанням, зокрема «Зберігання бібліотечних фондів як засіб якісного інформаційного забезпечення аграрної науки, освіти та виробництва» й «Формування сільськогосподарської бібліографії зарубіжних країн світу для системи cтворення наукової бібліографії України», було також відзначено Подякою Прем'єр-міністра України доктора історичних наук, професора, головного наукового співробітника сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки освіти та техніки ННСГБ НААН Кучера Володимира Івановича, який уже понад 15 років працює в установі.

Кучер В.І. своєю працею зробив вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи України, у розробку теорії, методики та практики організації науково-дослідної, науково-бібліотечної роботи та нових підходів до інформаційно-бібліотечного супроводу наукового забезпечення агропромислового виробництва України. Він здійснює науково-інформаційне та документне забезпечення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, загальнодержавних і галузевих програм та проектів, що виконуються бібліотекою. Професор В.І. Кучер є автором понад 320 наукових публікацій, у тому числі понад 20 індивідуальних і колективних монографій з історії національно-визвольної боротьби українського народу, соціально-політичної історії, історії України міжвоєнного та воєнного періоду, біографістики.

 

 

 

сайт создан компанией web студия