Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН запрошує відвідати тематичну виставку «Екологія грунту – запорука високих і якісних урожаїв», що розпочала функціонувати у читальній залі № 1.

На виставці представлено 27 видань – методичні рекомендації, монографії, матеріали конференцій, результати колективних досліджень, періодичні видання щодо розвитку питання про екологію ґрунтів, як складову навколишнього середовища та запоруки високих та якісних урожаїв.

Деякі видання з виставки:

1. Шифр: 509896. Надточій, П. П. Екологія грунту та його забруднення / П.П. Надточій, Ф.В. Вольвач, В.Г. Гермашенко ; М-во агропром. комплексу України. К. : Аграрна наука, 1998. 287 с.

У підручнику розглядається комплекс питань, які стосуються екології груту, а саме: родючості грунту, моніторингу та контролю за станом і забрудненням грунтів і навколишнього середовища.

 

2. Шифр: 528859. Методологія, побудова та принципи використання моделей поверхневого забруднення у грунтах: методичні рекомендації / С. М. Рижук, В. А. Вергунов, І. М. Вергунова [та ін] ; М-во аграр. політики України, Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. - К. : [б. и.], 2008. - 92 с.

У методичних рекомендаціях висвітлено сучасні дослідження ґрунтових процесів пов’язаних із застосуванням кількісних методів, що дозволяють з деякою точністю оцінити минулий, наявний та майбутній стани речовин у ґрунтовому середовищі для надійного обґрунтування ефективності господарських та природоохоронних заходів.

 

3. Шифр: 549632. Рудько Георгій Ілліч. Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України. Т. 1 / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко, Л.В. Міщенко ; ред.: Г.І. Рудько, О.М. Адаменко ; Держ. ком. України по запасах корисних копалин, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. Київ : Букрек, 2017. 472 с.

 У підручнику обґрунтовано наукове й практичне значення конструктивної екології, запропоновано конструктивно-екологічну територіальну модель екологічної безпеки та сталого розвитку Землі. Розглянуто й проаналізовано динаміку, умови, характер техногенного навантаження на геологічне середовище і геоморфосферу Західного регіону України, закономірності та ризики розвитку екзогеодинамічних процесів.

 

Ці та інші видання можна переглянути, завітавши упродовж двох тижнів до читальної зали №1 Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України або замовивши пізніше з основного книгосховища.

Адреса, телефони, як дістатися: http://dnsgb.com.ua/adresa.html

Режим роботи: з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00.

Будемо раді Вас бачити.

Бажаємо всім приємного перегляду!

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия