Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

З метою розкриття та популяризації своїх наукових фондів ННСГБ НААН у читальній залі розпочала функціонувати постійно діюча книжкова виставка «Європейський союз (ЄС) на книжковій полиці», на якій представлено близько тридцяти видань, що розкривають досвід різних країн та прогнозують шляхи розвитку для України у Європейському Союзі. Дана експозиція систематично поновлюватиметься новими виданнями. Виставка експонована у читальній залі № 1.

Звернувшись до матеріалів виставки, Ви ознайомитесь з науковими, правовими аспектами вирішення актуальних на сьогоднішній день завдань, напрямів співпраці України та ЄС в контексті розвитку інтеграційних процесів.

Деякі видання з виставки:

1. Шифр: 551888. Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як? Вид. 2 / С. Блокманс, М. Емерсон, Г. Костаньян [та ін.]; ред.: М. Емерсон, В. Мовчан. Київ: Лопатіна О. О., 2018. 276 с.

Посібник пояснює зміст великого за обсягом і складного міжнародного договору – Угоди про асоціацію, яка включає в себе положення щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) – між Україною і Європейським Союзом (ЄС).

 

2. Шифр: 514003. Кернз, Волтер. Вступ до права Європейського Союзу = Introduction to European Union law: навч. посіб.; Пер. з англ. В. С. Ісакович, Ред.: С. В. Ісакович, А. С. Метюшев. К.: Т-во "Знання ", КОО, 2002. 381 с. (Сер. "Європейське право").

У підручнику розкриваються як традиційні, так і нові складові загальної системи права Європейського Союзу. Окремий розділ присвячено практичним рекомендаціям студентам, які готуються розпочати власну кар’єру, спеціалізуючись на праві Європейського Союзу. Особливу цінність становлять словник найважливіших термінів права Співтовариства, покажчик основних нормативних документів Співтовариства і покажчик прецедентів та судових процесів на основі права Співтовариства.

 

3. Шифр: 532058. Чернега О. Б., Білозубенко В. С. Промислова і сільськогосподарська політика ЄС: навч. посіб.; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк: Дон. НУЕТ, 2009. 252 с.

 У навчальному посібнику розглянуто основний понятійний апарат спільних промислової та сільськогосподарської політики ЄС, принципи та напрями їх здійснення, особливості їх інституціонального забезпечення. Значна увага приділена характеристиці етапів формування промислової та сільськогосподарської політики ЄС у контексті розвитку інтеграційних процесів.

 

Адреса, телефони, як дістатися: http://dnsgb.com.ua/adresa.html

Режим роботи: з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00.

Будемо раді Вас бачити.

Бажаємо всім приємного перегляду!

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия