Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

28 листопада 2019 р. у Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського НАН України відбулася презентація наукових видань директора Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, академіка НААН В.А. Вергунова.

Автор презентував аудиторії наукові видання:

1) «Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні», яке вийшло друком у 3-х частинах.

Ч.1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). – 604 с.;

 

Ч.2. Науково-організаційні засади функціонування сільськогосподарської дослідної справи на теренах України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст. – 616 с.;

 

Ч. 3. Урядові постанови. Відомчі рішення. Архівні матеріали. – 504 с. 

 

Усі вони поєднані ідеєю комплексного дослідження історичних етапів функціонування галузевого дослідництва та його управління в Україні. Видання є результатом багаторічних авторських досліджень історії зародження, становлення й розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні та автономній республіці Крим, де розглянуто її еволюційний поступ як організації та галузі знань у контексті визначення понять і державної політики із персоніфікованим наповненням через портретні нариси ста вітчизняних учених-аграріїв і організаторів галузевого дослідництва.

2) Член-кореспондент АН УРСР М. О. Тюленєв (1889-1969) – вчений, педагог та фундатор сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні (до 130-річчя від дня народження).

У монографії розкрито творчі здобутки на ниві осушувальних меліорацій в Україні видатного вченого, члена-кореспондента АН УРСР М.О. Тюленева. Із залученням раніше недоступних архівних документів та матеріалів реконструйовано життя і творчі звитяги вченого у розвитку вітчизняної меліоративної науки.

3) Камілл Гаврилович Шиндлер (1869–1940) (До 150-річчя від дня народження).

У виданні розповідається про життя й творчу діяльність талановитого вченого в галузі сільськогосподарської механіки початку XX ст., засновника першої в Росії станції випробування землеробських машин і знарядь, члена Бюро з сільськогосподарської механіки Вченого комітету Головного управління Міністерства землеустрою та землеробства Росії, ординарного професора – Камілла Гавриловича Шиндлера. З його ім'ям пов'язані видатні досягнення в розробці теорії і конструкції ґрунтообробних знарядь.

В обговоренні видань академіка НААН В.А. Вергунова взяли участь:

генеральний директор Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ Любов Андріївна Дубровіна.

 

Директор Інституту Архівознавства НБУ, завідувач відділу архівознавства і документознавства, кандидат історичних наук Лідія Миколаївна Яременко.

Завідувач відділу археографії Інституту Архівознавства НБУ, кандидат історичних наук Андрій Іванович Шаповал.

Презентація видань носила інформативний характер і викликала інтерес у слухачів.

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия