Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН запрошує відвідати виставку «ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ», що розпочала функціонувати у читальній залі №1.

На виставці представлено близько 29 видань – монографії, збірник наукових праць, методичні рекомендації, матеріали конференцій та періодичні видання, які висвітлюють питання щодо стану, перспектив розвитку економіки сільського господарства в Україні.

Деякі видання з виставки:

Шифр: 552692. Надвиничний С. А. Економічний розвиток аграрної сфери регіонів України в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика: монографія / М-во освіти і науки України. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 343 с.

У монографії комплексно досліджено теоретичні та методологічні засади економічного розвитку аграрної сфери регіонів України в умовах глобалізації, проаналізовано її сучасний стан і тенденції. Визначено стратегічні пріоритети економічного розвитку аграрної сфери у контексті глобалізаційних процесів України.

 

 

Шифр: 548508. Кропивко Максим Михайлович. Економіка розвитку селянських господарств України: монографія / Київ: ННЦ «ІАЕ», 2016. 328 с.

 У монографії узагальнено і поглиблено теоретико-методологічні засади діяльності селянських господарств як організаційної форми сімейного ведення сільськогосподарської діяльності, здійснено оцінку стану та проблем їхнього розвитку в Україні.

 

 

Шифр: 552890. Економіка земельного ринку: базові засади теорії, методології, практики: монографія / А. М. Третяк, В. М. Третяк, О. Ф. Ковалишин, [та ін.]; під заг. ред. А. М. Третяка. Львів: Сполом, 2019. 488 с.

У монографії висвітлено особливості землі як економічного ресурсу в суспільних відносинах, теорію формування і розвитку економіки земельного ринку, соціально-економічні закони розвитку ринкових земельних відносин, економіку земельного ринку. Сформульовано поняття та суть земельних ділянок, землеволодіння і землекористування в Україні. Досліджено організацію системи попиту та пропозицій на земельному ринку, ринкову та неринкову оцінку вартості об’єктів земельного ринку, ринкові угоди та трансакційні витрати тощо.

 

 

 

Адреса, телефони, як дістатися: http://dnsgb.com.ua/adresa.html

Режим роботи: з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00.

Будемо раді Вас бачити.

Бажаємо всім приємного перегляду!

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия