Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

31 січня 2020 р. відбулося засідання Загальних зборів Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку НААН під головуванням А.В. Балян – віце-президента НААН, д. е. н., академіка НААН, керівника ПНД «Інноваційний розвиток».

На порядок денний виносилися питання:

1)                    «Про підсумки виконання досліджень за ПНД НААН №44 «Наукові основи ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в конкурентних умовах міжнародної інтеграції (Інноваційний розвиток)» у 2019 р.

2)                      «Завдання на перспективу».

Були заслухані наукові звіти керівників установ й керівників підпрограм з виконання установами завдань 4-х підпрограм. Зокрема:

1)                    Про виконання завдань підпрограми 4 ПНД «Інноваційний розвиток» «Методологічні і організаційні засади інноваційної політики розвитку АПК на платформі наукових досягнень і підприємницьких механізмів» доповідав С.А. Володіндиректор Інституту інноваційної біоекономікии, д.е.н., член-кореспондент НААН, керівник підпрограми 1;

2)                    Про виконання завдань підпрограми 2 «Наукове обґрунтування методологічної, методичної та організаційної бази інноваційного провайдингу трансферу технологій із залученням інвестицій в системі інтегрованих агротехнобізнесформувань» В.М. Польовий директор Інституту сільського господарства Західного Полісся, д. с.-г. н., член-кореспондент НААН, керівник підпрограми 2.

3)                    Про виконання завдань підпрограми 3 «Наукове забезпечення методичних і організаційних заходів щодо створення та функціонування науково-виробничих комплексів з трансферу інновацій в АПК» доповідав І.М. Семеняка директор Інституту сільського господарства Степу, к. с.-г. н., керівник підпрограми 3.

Про виконання завдань підпрограми 4 «Наукові основи інформаційно- бібліотечного забезпечення досліджень в галузях агропромислового виробництва» Л.М. Татарчук, заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, к.і.н.

Доповідачка відмітила, що у 2019 р. ННСГБ НААН як співвиконавець 44 НТП НААН «Наукові основи ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в конкурентних умовах міжнародної інтеграції» («Інноваційний розвиток»), зокрема 4 підпрограми «Наукові основи інформаційно-бібліотечного забезпечення досліджень в галузях агропромислового виробництва», свою діяльність здійснювала, виконуючи 2 фундаментальних, 2 пошукових та 5 прикладних досліджень і зупинилась на отриманих результатах.

Після заслуховування рецензій на виконання ПНД: В.М. Жука головного наукового співробітника ННЦ «Інститут аграрної економіки», академіка НААН та М.М. Долі - професора кафедри ентомології НУБІП, члена-кореспондента НААН, експертного висновку на виконання ПНД –М.Ф. Кропивка, головного наукового співробітника відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування ННЦ «Інститут аграрної економіки», д. е. н., академіка НААН відбулося обговорення. Після відкритого голосування звіти наукових установ-співвиконавців 44 науково-технічної програми НААН «Наукові основи ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в конкурентних умовах міжнародної інтеграції» («Інноваційний розвиток») одноголосним рішенням були затверджені. Науковим установам ПНД «Інноваційний розвиток» вказувалось на неякі упущення, що мали місце при виконанні завдань програми у звітному році і рекомендувалось їх врахувати при плануванні та реалізації  у наступному плановому році.
сайт создан компанией web студия