Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставки

155 років з дня народження Висоцького Георгія Миколайовича (1865-1940) – патріарха українського лісівництва

 

Г. М. Висоцький — видатний український вчений у галузі лісівництва, ґрунтознавства, геоботаніки, фізичної географії і гідрології, академік АН України, основоположник науки про ліс і лісову дослідницьку справу. Автор понад 200 наукових праць.

 Учений вивчав вплив лісу на водний режим місцевості, заклав основи ґрунтової гідрології посушливих районів, розробив теорію трансгресивної ролі лісів, класифікацію дібров; заслужено визнаний корифеєм степового лісорозведення. Велике значення мають розроблені Г. М. Висоцьким для степових умов деревно-чагарниковий і деревно-тіньовий типи лісових насаджень.

 Будучи студентом Петровсько-Розумовської (нині Тимірязівської) сільськогосподарської і лісової академії в Москві, Георгій взяв участь у відомій Полтавській експедиції з господарської оцінки земель, яку очолював видатний географ професор В. В. Докучаєв. Працюючи в басейні річки Сули (Роменський повіт), він досліджував вплив лісу на весь природний комплекс і на врожайність зернових культур.

У 1890 р. Г. М. Висоцький закінчив академію і відбув на практику в Бердянське степове лісництво. З 1892р. Г. М. Висоцький працював і вів наукові дослідження в степовій експедиції В. В. Докучаєва на Великоанадольському лісництві і став його завідувачем. Це був найплідніший період його діяльності, він написав близько 40 наукових праць, опублікованих зокрема, в «Трудах экспедиции, снаряжённой Лесным департаментом под руководством проф. В. В. Докучаева», в журналах «Почвоведение», «Лесной журнал» та інших. .

Досвід роботи цього періоду узагальнений в статтях «Гидрологические и геоботанические наблюдения в Велико-Анадоле» (1899), «Биологические, почвенные и фенологические наблюдения в Велико-Анадоле» (1901). Книги Фонду видань XIX ст. ННСГБ НААН «Суточные минимумы температуры на Великоанадольском участке Экспедиции Лесного Департамента» (1894), «Лесные культуры на Великоанадольском участке 1894-95 годов (1898)» та «Материалы по изучению черных бурь в степях России» (1894) унікальні, бо крім науково–інформаційної цінності, мають ще й дарчі написи автора Миколі Кириловичу Срединському.

У 1899–1904 рр. Г. М. Висоцький працював лісничим Маріупольського лісництва («Труды опытных лесничеств. Мариупольское лесничество» (1901)). У 1909 р. побачив світ його ґрунтово-ботаніко-лісівничий нарис «Бузулукский бор и его окрестности». Крім Бузулуцького бору, він вивчав лісорослинні умови Тульських засік, Єргенів, Олешківських і Наринських пісків. У 1915 р. за заслуги перед географічною наукою Г. М. Висоцький був нагороджений вищою нагородою Географічного товариства — золотою медаллю ім. П. П. Семенова-Тянь-Шанського .

Для ознайомлення з матеріалами виставки ласкаво просимо завітати до «Фонду видань XIX ст. з сільськогосподарської тематики ННСГБ НААН», що розташована у читальному залі № 2.

 

 

 

 
сайт создан компанией web студия