Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставки

120 років з часу виходу у світ «Журналу опытной агрономии» (1900-1917)

 

«Журнал опытной агрономии» з подвійною назвою німецькою мовою «Journal fur exerimentelle Landwirthschaft» вперше побачив світ у 1900 р. в Санкт-Петербурзі. Його заснував професор Лісового інституту Петро Самсонович Коссович на власні кошти і був його редактором до 1910 р. Журнал видавався завдяки співпраці з найкращими науковими агрономічними силами університетів, сільськогосподарських навчальних закладів, дослідних станцій та полів : Н. П. Адамова (СПб.), В. С. Богдана (Валуйська дослідна станція), професора С. М. Богданова (Київ), професора С. К. Богушевського (Юрієв), професора Й. П. Бородіна (СПб.), Г. Н. Боча (СПб.), професора П. І. Броунова (СПб.), професора П. В. Будріна (Новоолександрія), В. С. Буревича (Цюріх), А. А. Бичіхіна (Одеса), професора К. А. Вернера (Москва), В. В. Вінера (Моховське досл. поле), проф. В. Р. Вільямса (Москва), В. І. Виноградова (Москва), Г. Висоцького (Велико-Анадольське досл. лісництво), В. А. Власова (Полтава), проф. Є. Ф. Вотчала (Київ), К. К. Гедройца (СПб.), професора Н. Я. Дем’янова (СПб.), проф. В. Я. Добровлянського (СПб.), І. А. Дьяконова (Батищенська досл. станція), Я. М. Жукова (Іванківська досл. станція), І. А. Кашинського (СПб.), проф. А. В. Ключарьова (Одеса), проф. фон-Книррима (Рига), Ф. І. Косоротова (СПб.), доцента І. С. Косовича (СПб.), проф. Д. А. Лачинова (СПб.), А. І. Левицького (Олексіївське Тульської губернії), В. Н. Любименко (СПб.), Г. А. Любославського (СПб.), Н. К. Малющицького (Москва), проф. І. Г. Мелікова (Одеса), В. Мостинського (Харьків), І. В. Отоцького (СПб.), проф. Д. І. Прянішнікова (Москва), проф. С. І. Ростовцева (Москва), проф. А. Н. Сабаніна (Москва), А. А. Семполовського (Собєшинська досл. станція), проф. П. Р. Сльозкіна (Київ), проф. А. В. Совєтова (СПб.), Ю. Ю. Соколовського (Полтавська досл. станція), проф. В. І. Сорокіна (Казань), Ю. Ю. Сохоцького (Запольська досл. станція), проф. І. А. Стебута (СПб.), А. І. Тольського (СПб.), приват-доцента А. І. Томсона (Юр’єв), проф. Г. Томса (Рига), проф. А. Ф. Фортунатова (Київ), приват-доцента С. Л. Франкфурта (СПб.), проф. Ф. Шиндлера (Рига), І. О. Широких (Батищенська досл. станція), Р. Р. Шредера (Москва), проф. М. В. Шталь-Шредера (Рига), І. Шулова (Москва), С. В. Щусьєва, Ф. Б. Яновчика (Херсонське досл. поле), А. Є. Феоктистова (СПб.) та ін.

Дослідження видатного агронома, агрохіміка, фізіолога рослин, ґрунтознавця та редактора журналу П. С. Коссовича присвячені проблемам азотного живлення рослин, вапнування і засвоєння рослинами фосфоритів, вивченню причин «конюшиностомлення» ґрунтів та розробленню методики вегетаційного методу.

Наприклад, у 1901 р. в «Журнале опытной агрономии» (т. II) вийшла праця Коссовича «Аммиачные соли как непосредственный источник азота для растений». У цій роботі вперше було доведено, що крім нітратного азоту рослини використовують ще й амонійний.

Також П. С. Коссович тривалий час займався фосфорним живленням рослин. Результати досліджень були зведені в роботі «Растение, фосфорит и почва по опытам химической лаборатории в С.-Петербурге» (Журнал опытной агрономии, 1909, т. Х). В результаті проведених фізіологічних дослідів Петро Самсонович прийшов до висновку, що рослини можуть живитись і розвиватися за рахунок фосфорної кислоти фосфоритів, лише коли їх коріння безпосередньо взаємодіє з добривом; фосфорна кислота без участі рослин в ґрунтовий розчин майже не переходить; рослини повинні бути з кислими кореневими виділеннями (люпин, гречка, гірчиця і ін.), що розкладають фосфорит.

«Журнал опытной агрономии» складався з таких розділів: 1) самостійні роботи вчених, 2) реферати російських та іноземних робіт, які були поділені на підрозділи: повітря, вода і ґрунт; добрива і обробіток ґрунту; рослини (фізіологія і приватна культура); сільськогосподарська мікробіологія; методи сільськогосподарських досліджень; сільськогосподарська метеорологія; 3) бібліографія; 4) особистий відділ та 5) оголошення.

Цей журнал мав величезне значення для презентування нових агрономічних знань вітчизняних вчених і представлення досвіду іноземної науки в галузі сільськогосподарських досліджень. Він став настільним посібником для агрономів, ґрунтознавців, фізіологів та ботаніків.

Ознайомитись з матеріалами виставки можна у «Фонді видань XIX ст. з сільськогосподарської тематики ННСГБ НААН». У нас наявні видання «Журналу опытной агрономии» за 1900-1917 рр.

 

 

 

 
сайт создан компанией web студия