Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

Сьогодні неможливо уявити життя людини без машин: ані на виробництві, ані у сфері послуг, ані у побуті. Створюючи знаряддя праці, машинобудування саме істотно впливає на темпи й напрями науково-технічного прогресу в інших галузях господарства, зростання продуктивності праці та ефективність виробництва.

З процесом розвитку вітчизняного верстатобудування на етапі індустріалізації українського суспільства впродовж 1920-х–1930-х років можна ознайомитися у монографії Анненкової Н.Г. «Верстатобудування Української СРР на етапі відтворення науково-технічного потенціалу машинобудівного комплексу республіки в 1920-х –1930-х роках» за науковою редакцією доктора сільськогосподарських наук, проф., академіка НААН В.А. Вергунова.

У контексті зміцнення науково-технічного потенціалу машинобудівного комплексу в цілому, як об’єктивно затребуваного для провадження успішної індустріалізації чинника, досліджено формування потенціалісних складових його верстатобудівного сектору. На ґрунті аналізу значного масиву залучених архівних документів оцінено роль українського верстатобудівного сегменту союзної галузі в забезпеченні радянського машинобудування новітніми засобами виробництва сучасних машин. Визначено особливості наукового, організаційного, матеріально-технічного та кадрового забезпечень верстатобудівного виробництва в УСРР та з’ясовано їх вплив на досягнутий протягом досліджуваного періоду рівень галузевого науково-технічного розвитку. Відновлено забуті імена науковців, інженерів, урядових та господарських керівників - основоположників українського верстатобудування, а також встановлено їх внесок у формування ходи еволюції галузі.

Запрошуємо до перегляду!

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия