Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

До 200-річчя від дня народження вченого у галузі землеробства та зоотехнії Бажанова Олексія Михайловича (1820-1889)

Олексій Михайлович Бажанов (1820-1889) – вчений-агроном і зоотехнік, професор агрономії Горигорецького землеробського інституту і професор зоотехніки Лісового інституту.

Родина належала до духовного сану. Спочатку навчався в Калузькій духовній семінарії, а потім – у Горигорецькому землеробському інституті, який закінчив у 1851 р. Був призначений викладачем сільського господарства в Московській духовній семінарії. У 1854 р. в Журналі сільського господарства, який видавало Імператорське Московське товариство сільського господарства вийшла стаття Бажанова «О занятиях шелководством в Московской духовной семинарии в течении лета 1854».

У 1856 р. за дисертацію «О возделывании пшеницы, с описанием пород, разводимых в России» був удостоєний ступеня магістра сільського господарства. Робота складається з двох частин: про пшеницю з ботанічної (походження пшениці, різновиди пшениці в Росії, вегетативний розвиток культури) та господарської точки зору (межі вирощування пшениці в Росії та вплив клімату на склад зерна; ґрунти, придатні для пшениці, способи обробітку землі, норма висіву, удобрення пшениці, бур’яни, хвороби та шкідники та способи боротьби з ними, збір урожаю, зберігання та використання).

Професор Бажанов О.М. був дійсним членом Імператорського Московського, Ярославського, Юр’євського, Закавказького товариств сільського господарства та товариства любителів садівництва; член-кореспондент: Імператорського вільно-економічного товариства, Горигорецького агрономічного інституту і член комітетів: лісівництва, шовківництва та скотарства.

З 1857 р. Московське товариство сільського господарства довірило О.М. Бажанову завідування своїм зразковим хутором. У цей час він видав книгу «Опыты земледелия вольнонаемным трудом» (1861). У ній описав схеми польових дослідів, випробування різних видів плугів та сівалок вітчизняного та іноземного походження, догляд за великою рогатою худобою, яку використовували на польових роботах. Створив власний розпушувач ґрунту, який був представлений у 1861 р. на виставці сільського господарства Вільного економічного товариства і за нього отримав першу премію. Сівозміна на Хуторі була десятипільна: з яких 4 поля були відведені під посів трави, одне – під вигін для худоби, одне – під картоплю, одне – під пар, два поля – під ярі культури і одне – під жито.

У Фонді видань XIX ст. ННСГБ НААН є оцифрований екземпляр книги О.М. Бажанова «Что можно заимствовать у иностранцев по части земледелия» (1863). У ній описуються господарства Німеччини. Серед причин процвітання німецьких господарств Олексій Михайлович називає: працелюбність самих німців, терпеливість і бережливість, повагу до земної справи, упевненість у потребі господарювати особисто та інспекцію. Причини набутого досвіду господарювання: правильне співвідношення господарських галузей, вирощування кормів у великій кількості, використання органічних та мінеральних добрив, економічне розташування сільськогосподарських споруд, ведення звітності по господарству. Причини загальні: важливість страхування взагалі і ВРХ зокрема, банківські позики, навчальні сільськогосподарські заклади.

У другій частині книги розповідається про польові системи землеробства: злакові, кормові польові системи; про вирощування озимого ріпаку та вирощування турнепсу; про штучно створені луки.

У 1866 р. Бажанов у журналі «Сельское хозяйство и лесоводство» (№ 2-3) написав статтю «Разведение крупного рогатого скота» на основі лекцій, прочитаних ним у сільськогосподарському музеї Міністерства держмайна. Перша частина лекції – про різні способи розмноження крупної рогатої худоби, друга – про підбір племінних биків і племінних корів.

Він також переклав з німецької мови зі своїми примітками посібник В. Баумейстера «О разведении, содержании и употреблении домашних животных» (1865 і 1867) і видав «Руководство к разведению крупного рогатого скота, применительно к климатическим и сельскохозяйственным условиям России» (СПб., 1867).

Всі перелічені книги, статті та монографію Олексія Михайловича Бажанова можна переглянути у Фонді видань XIX ст. сільськогосподарської тематики ННСГБ НААН, що знаходиться у читальному залі № 2.

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия