Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

30 вересня 1998 року в календарі пам’ятних дат з'явився найчитальніший день року. Віддаючи данину поваги бібліотечній справі у незалежній Україні, 14 травня 1998 року Президент України підписав Указ № 471/98 про щорічне святкування Всеукраїнського Дня бібліотек. «Там, де процвітають бібліотеки, там мир і благодать, повага до людства і успішне рішення найважчих соціальних проблем» - любив казати Микола Реріх і важко з цим не погодитись.

З нагоди свята організована тематична виставка «Бібліотека-світ нових можливостей!», що функціонує у читальній залі № 1.

 

На виставці демонструється понад 60 видань – матеріали конференцій, монографії, навчальні посібники, науково-методичні матеріали працівників бібліотеки, дослідження з питань інформатизації бібліотечної справи.

Представляємо до Вашої уваги декілька видань з виставки:

1. Шифр: 1973-С. Воскобойнікова-Гузєва, О.В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація: монографія / НАН України, НБУВ; наук. ред. Г.І. Ковальчук. Київ: Академперіодика, 2014. 362 с.

Монографія присвячена дослідженню процесів розвитку і трансформації бібліотечно-інформаційної сфери України в період 1990-2010-х рр. Крізь призму історико-бібліотекознавчого аналізу характеризуються основні тенденції взаємовпливу суспільного розвитку і функціонування бібліотечної сфери.

 

2. Вергунов В.А. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН: історія та сучасність (до 100-річчя від дня створення) / В.А. Вергунов; Нац. акад. аграр. наук України; Нац. наук. с.-г. б-ка. – К.: Аграр. наука, 2017. – 464 с. – (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії». Кн. 100).

Видання вміщує віднайдені, раніше недоступні, архівні документи стосовно перебігу подій, пов’язаних із створенням, а також діяльністю Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (ННСГБ НААН) упродовж 1917–2017 рр., передусім через організаційні зміни та виконання передбачених законодавством функцій. Уперше розкрито історичні процеси, що сприяли створенню ННСГБ НААН через предтечу – бібліотеку Генерального секретаріату земельних справ Української Центральної Ради з 16 липня 1917 р. Крім того, вперше розглянуто особливості функціонування бібліотеки у роки української революції 1917–1921 рр. Зроблено уточнення відносно виконання основних функцій установи упродовж 20–30-х років минулого століття, а також у часи німецької окупації Харкова 1941–1943 рр.

 

3. Татарчук Л .М. Формування корпоративної мережі з організації створення розподільчого електронного ресурсу сільськогосподарських бібліотек України з використанням САБ «Ірбіс» / НААН України, ННСГБ; наук. ред. академік НААН України В.А Вергунов. Вінниця, 2014. 48 с.

Видання містить інструктивно-методичні матеріали щодо створення корпоративної мережі сільськогосподарських бібліотек України і у рамках кооперації, з дотриманням єдиних нормативних, правових, організаційних та технологічних принципів, виконувати спільну роботу зі створення електронного галузевого інформаційного ресурсу, здатного ефективно забезпечувати доступ до різнорідної інформації.

 

4. Шифр: 532238 В. Копанєва. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів інтернету. Монографія / НАН України, НБУВ; наук. ред. О. С. Онищенко. Київ. 2009 . 198 с.

У монографії обґрунтовано необхідність розвитку діяльності наукової бібліотеки .зі створення нової інформаційної складової – фонду плинних мережевих ресурсів. Визначено джерельну базу формування фонду «мережевої україніки». Розроблено підхід до кооперативного створення архіву науково-інформаційних і суспільно значущих інтернет-ресурсів провідними галузевими та регіональними бібліотеками. Запропоновано інформаційну технологію опрацювання цих ресурсів, що базується на використанні Дублінського ядра метаданих і повнотекстовому індексуванні.

Ці та інші видання можна переглянути, завітавши до читальної зали № 1 Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України або замовити пізніше з основного книгосховища.

Адреса, телефони, як дістатися: http://dnsgb.com.ua/adresa.html

Режим роботи: з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00.

До зустрічі !

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия