Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

Гербологія як окрема наука виділилася відносно недавно, проте її значення та досягнення є незамінними для ефективного господарювання, адже найбільші витрати фермерів пов’язані з боротьбою із бур’янами.

За визначенням Вікіпедії – «герболо́гія (лат. herba – трава, рослина; logos – слово, наука) – наука, що вивчає біологічні особливості бур'янів, їх поширення, видовий склад, рясність у складі агрофітоценозів та розробляє методи регулювання рівня їх присутності та шкодочинності».

Саме про розвиток гербології як науки, її місце в системі наук, формування сучасного гербологічного стану в Україні можна ознайомитися з видань, що демонструються на тематичній книжковій виставці «Гербологія – пріоритети і перспективи», що розпочала функціонувати у читальній залі № 1 ННСГБ НААН.

 

На виставці представлено 27 видань – навчальні посібники, монографії, матеріали наукових конференцій, автореферати, рекомендації у яких висвітлюються питання сучасних технологій боротьби з бур’янами в аграрних підприємствах.

Деякі видання з виставки:

1. Шифр: 515085. Іващенко Олександр Олексійович. Бур'яни в агрофітоценозах: проблеми практичної гербології / О.О. Іващенко; УААН. Ін-т цукр. буряків. К.: Світ, 2001. 235 с.

В підручнику на основі багаторічного фактичного експериментального матеріалу показано видову різноманітність бур’янів, особливості процесів забур’янення різних сільськогосподарських культур, розкрито особливості взаємодії компонентів агрофітоценозів у динаміці протягом вегетації.

 

2. Шифр:524284. Бур'яни в землеробстві України: прикладна гербологія: навч. посіб. для підгот. фах. у вищих навч. аграр. закл. 2-4 рівнів акредитації / І.Д Примак, Ю.П.Манько, С.П.Танчик та ін.; За ред. І.Д. Примака і Ю.П. Манька. Біла Церква: Білоцерківський держ. аграр. ун-т, 2005. 664 с.

В підручнику висвітлені питання прикладної гербології, які охоплюють походження, шкодочинність, біологічні особливості, класифікацію, визначення таксономічної належності, характеристику найбільш поширених на Україні бур’янів та захист від них культурних рослин.

3. Шифр: 552089. Томашівський Зенон Михайлович. Гербологія з основами землеробства та агроекології: методичний посібник / З.М. Томашівський, Г. С. Коник, В.Я. Іванюк; ред. З.М. Томашівський; НААН України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону. Львів: Сполом, 2018. 322 с.

В методичному посібнику висвітлено морфологічні та біологічні особливості бур’янів різних біологічних груп, подано їх класифікацію, а також заходи боротьби з ними.

 

Ці та інші видання можна переглянути, завітавши упродовж двох тижнів до читальної зали № 1 Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України або замовивши пізніше з основного книгосховища.

Адреса, телефони, як дістатися: http://dnsgb.com.ua/adresa.html

Режим роботи: з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00.

Будемо раді Вас бачити!

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия