Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

11 січня 2021 р. на базі Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди») відбувся онлайн-семінар з підвищення кваліфікації «Документно-інформаційні ресурси для продукування наукового знання», співорганізатором якого виступила Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН з Центральним державним електронним архівом України (далі – ЦДЕА України), Всеукраїнською громадською організацією «Спілка архівістів України» (далі – САУ), представниками кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки Національного транспортного університету. Координував роботу заходу Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (далі – ЦГКПК УНДІАСД).

Програма семінару

У заході взяли участь близько 50 учасників - наукові та науково-педагогічні працівники, студенти. Слухачами онлайн-семінару стали студенти бакалаврату і магістратури за спеціальністю «Професійна освіта (Документознавство)» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Зі вступним словом до учасників заходу звернулися: завідувач кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», к.і.н., доц. Алла Зленко; директор УНДІАСД, в.о. Голови САУ, к.і.н., с.н.с. Олександр Гаранін; гол.н.с. відділу науково-методичної роботи та реферування Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, д.і.н., проф. Інна Демуз, які наголосили на важливості в карантинний період підтримання наукових та науково-педагогічних зв’язків на різних, альтернативних особистим зустрічам майданчиках, у тому числі за допомоги онлайн-семінарів; важливості сучасної підготовки для держави кваліфікованих фахівців з інформаційної справи та документознавства.

У роботі онлайн-семінару взяли участь співробітники бібліотеки, які виступили з доповідями. Зокрема Інна Демуз, д.і.н., проф., головний науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування зупинилася на питанні “Академічна недоброчесність та шляхи її подолання”; Наталія Коваленко, д.і.н., ст.наук.сп., головний науковий співробітник сектору наукознавства - “Методи наукознавства у дослідженні документно-інформаційних ресурсів”; Оксана Капралюк, к.с.-г.н., ст.наук.сп., завідувачка відділу науково-методичної роботи та реферування - «Інформація як стратегічний ресурс організації науково-дослідного процесу”; Сергій Бородін, к.т.н., завідувач відділу впровадження наукових розробок та технічного забезпечення бібліотечних процесів - “Інтелектуальна власність, авторські права – актуальність у навчанні та дослідницькій справі”; Світлана Коваленко, к.і.н., ст.наук.сп., завідувачка сектору наукової бібліографії та біографістики – “Серійні видання Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН як складник вітчизняної галузевої бібліографії”.

Також виголошені були доповіді про: Національний архівний фонд як невід'ємну складову духовної спадщини українського народу; віднесення документів в електронній формі до Національного архівного фонду; підготовку інформаційних аналітиків з консолідованої інформації в межах спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; місце УНДІАСД у системі архівних установ України, як центру галузевої науки та підвищення кваліфікації фахівців з архівної справи; науковий супровід архівної діяльності через призму питання реалізації Стратегії розвитку архівної справи на період до 2025 року; питання нормативно-правового та методичного забезпечення організації діловодства в Україні; досвід упровадження автоматизованого управління цифровими копіями фонду користування документами Національного архівного фонду в державних архівах України; основні напрями діяльності Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства УНДІАСД тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия