Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

155 років з дня народження українського вченого агронома, фундатора дослідної справи Володимира Григоровича Ротмістрова (1866-1941)

Володимир Григорович Ротмістров – професор (1920), академік ВАСГНІЛ (1935), народився 4 червня 1866 р. у селі Гензерівка, тепер Яготинського району Київської області. У 1889 р. закінчив Київський університет. Почав працювати агрономом-дослідником на Деребчинському дослідному полі (1892-1893 рр.) Подільської губернії Ямпільського повіту, яке стало своєрідним полігоном для подальшого удосконалення й нагромадження землеробських знань, де досліджувались багатопільні сівозміни з вирощуванням різних сільськогосподарських культур: семипільна із застосуванням обробітків ґрунту та восьмипільна із внесенням добрив; визначали ефективні зерно-бурякові сівозміни та раціональне чергування прибуткових культур: цукрових буряків, ячменю та картоплі. Саме тут, вперше на українських землях, застосовувався люпин та червона конюшина як ефективне органічне, «зелене» добриво.

Впродовж тривалого часу (1894 – 1917 рр.) Володимир Григорович Ротмістров працював директором Одеського дослідного поля, створеного Імператорським товариством сільського господарства півдня Росії у 1885 р. Починаючи з перших років існування, програма досліджень дослідного поля суттєво відрізнялась від інших подібних установ тому, що її було побудовано виключно на конкурсній основі. Виконання програми проводилось за участю не тільки видатних вітчизняних вчених, а й учених із-за кордону. Через два роки роботи В. Г. Ротмістрова досягненнями дослідного поля зацікавились відомі вчені-професори Петровської сільськогосподарської академії О. Г. Дояренко та В. В. Вінер. На початкових етапах роботи основним завданням поля було дослідження впливу кліматичних і агротехнічних умов на формування урожаю та вивчення місцевих і іноземних сортів зернових культур.

З 1920 р. по 1926 р. Володимир Григорович Ротмістров був Головою Оргбюро Вченого комітету з сільського господарства України, водночас – професор агрономії Київського університету; в 1926-1927 рр.– начальник відділу нових культур Наркомзема СРСР. Із 1928 р. – науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту рослинництва (нині Український науково-дослідний інститут рослинництва,, селекції та генетики імені В. Я. Юр’єва). З 1931 р. – член Президії Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук.

Автор проекту організації дослідних полів в Росії та на Україні. Запропонована ним схема зонального розміщення дослідних полів з урахуванням вже працюючих дослідних установ була схвалена Вільним економічним товариством. В. Г. Рдним із засновників науки про богарне землеробство, світовий пріоритет у створенні якої належить радянським вченим. Він вивчав сутність посухи та засоби боротьби з нею не тільки прийомами агротехніки, але й меліорації (улаштування ставків і водойм та облямовування лісосмугами полів та ярів). Автор дослідження методології кореневих систем рослин. Є одним із піонерів інтродукції нових культур на Україні (Брилівське дослідне поле), зокрема ще задовго до революції довів можливість розведення бавовнику в широкій зоні півдня України. Йому належить ряд винаходів для удосконалення методики дослідних робіт (ґрунтовий бур для дослідження водного режиму ґрунту, термометр, просапник, лущильник, сушарка, анемограф). Розробив методику польового досліду як наукову дисципліну, що і в наш час багато в чому зберегла свою актуальність. Володимиром Григоровичем Ротмістровим опубліковано близько 100 наукових робіт, у тому числі 36 книжок та брошур. Деякі з них зберігаються у фондах нашої бібліотеки.

Запрошуємо всіх бажаючих відвідати Фонд видань XIX ст. з сільськогосподарської тематики (читальна зала № 2) Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН для ознайомлення з матеріалами наукових досліджень Ротмістрова Володимира Григоровича.

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия