Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

26 січня 2021 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.373.004 у ННСГБ НААН відбувся захист дисертації Потапенко Руслани Михайлівни: «Науково-педагогічна інтелігенція Української РСР в умовах соціогуманітарних змін 1985-1991 рр.», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

Науковий керівник: Тарапон Оксана Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Голова радиДемуз Інна Олександрівна, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН).

Члени ради

Рецензенти:

Вергунов Віктор Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, доктор історичних наук, професор, академік НААН, директор (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН);

Бей Роман Васильович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН).

Офіційні опоненти:

Салата Галина Володимирівна, доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій (ДВНЗ «Київський національний університет культури і мистецтв» МОН України);

Махінько Анна Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України).

З дисертацією та матеріалами захисту можна ознайомитися на офіційному сайті Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України за посиланням http://dnsgb.com.ua/one-time-special-scientific-councils.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия