Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

28 січня 2021 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.373.005 у ННСГБ НААН відбувся захист дисертації Морей Тетяни Василівни: «Історико-правові виміри становлення та розвитку наукових основ системи медичної допомоги населенню Київської губернії (кінець ХVІІІ – початок 60-х рр. ХІХ ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

 

Науковий керівник: КОСТЕНКО ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Голова радиБЕЙ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН).

Члени ради

Рецензенти:

ВЕРГУНОВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ, доктор сільськогосподарських наук, доктор історичних наук, професор, академік НААН, директор (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН);

АННЄНКОВ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору наукознавства (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН).

Офіційні опоненти:

ГАМАЛІЯ ВІРА МИКОЛАЇВНА, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри «Філософія та історія науки і техніки» (Державний університет інфраструктури та технологій МОН України);

ІЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України).

З дисертацією та матеріалами захисту можна ознайомитися на офіційному сайті Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України за посиланням http://dnsgb.com.ua/one-time-special-scientific-councils.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия