Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

29 січня 2021 року відбулося розширене засідання Бюро Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку під головуванням віце-президента Національної академії аграрних наук А.В. Балян.

 

На порядок денний засідання виносилися наступні питання:

1. Підсумки виконання досліджень за ПНД НААН №44 «Наукові основи ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в конкурентних умовах міжнародної інтеграції (Інноваційний розвиток)» у 2020 р. та завдання на перспективу (Доповідач Вергунов В.А. – академік-секретар Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку, д. с.-г. н., академік НААН).

 

2. Про виконання завдань підпрограми 1 «Методологічні і організаційні засади інноваційної політики розвитку АПК на платформі наукових досягнень і підприємницьких механізмів» (Доповідач Володін С.А. – директор Інституту інноваційної біоекономікии, д. е. н., член-кореспондент НААН, керівник підпрограми 1).

 

3. Про виконання завдань підпрограми 2 «Наукове обґрунтування методологічної, методичної та організаційної бази інноваційного провайдингу трансферу технологій із залученням інвестицій в системі інтегрованих агротехнобізнесформувань» (Доповідач Польовий В.М. – директор Інституту сільського господарства Західного Полісся, д. с.-г. н., академік НААН, керівник підпрограми 2).

4. Про виконання завдань підпрограми 3 «Наукове забезпечення методичних і організаційних заходів щодо створення та функціонування науково-виробничих комплексів з трансферу інновацій в АПК» (Доповідач Семеняка І.М. – директор Інституту сільського господарства Степу, к. с.-г. н., керівник підпрограми 3).

 

5. Про виконання завдань підпрограми 4 «Наукові основи інформаційно-бібліотечного забезпечення досліджень в галузях агропромислового виробництва» (Доповідач Татарчук Л.М. – заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, к. і. н.).

 

6. Про виконання завдань підпрограми 5 «Розвиток системи міжрегіональної взаємодії науки, освіти та бізнесу з питань інноваційного розвитку» (Доповідач – Лузан Юрій Якович - радник Президента НААН, академік НААН.

Були заслухані рецензії на виконання ПНД:

Рижука Сергія Миколайовича - академіка НААН, директора Інституту сільського господарства Полісся НААН

і Сторожик Лариси Іванівни - члена-кореспондента НААН, головного наукового співробітника Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків.

Рецензенти наголосили на актуальності ПНД, що вони заслуговують позитивної оцінки і рекомендували затвердити всі 5 підпрограм ПНД НААН № 44 «Наукові основи ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в конкурентних умовах міжнародної інтеграції (Інноваційний розвиток)».

З експертним висновком на виконання ПНД виступив Доля Микола Миколайович - член-кореспондент НААН, декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Національного університету біоресурсів і природокористування України МОП України. Микола Миколайович досить детально зупинився на кожній із підпрограм. Відмітив їх відмінне виконання і запропонував затвердити.

Після обговорення було прийняте рішення: 1) роботу головної установи з ПНД №44 «Інноваційний розвиток» ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки» та наукових установ співвиконавців з виконання завдань програми за 2016-2020 рр. та 2020 р., визнати задовільною; 2) звіт головної установи з ПНД №44 «Інноваційний розвиток» з виконання програм завдань програми наукових досліджень №44 «Інноваційний розвиток» за 2016-2020 рр. та 2020 р. затвердити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия