Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН є центром зі створення національної сільськогосподарської бібліографії, як поточної, так і ретроспективної. Перевага у цьому питанні віддається співробітникам сектору наукової бібліографії та біографістики, які сумлінно продовжують виконувати розпочаті ще понад 70 років тому завдання. До основних напрямів діяльності сектору належать: науково-дослідна робота в галузі історії аграрної науки, аграрної біографістики, наукової сільськогосподарської бібліографії за визначеною науковою темою; розробка теоретичних основ функціонування наукової сільськогосподарської бібліографії та аграрної біографістики в сучасній і перспективній системі наукових комунікацій і як джерельної бази історії аграрної науки України; створення ретроспективного репертуару національної сільськогосподарської бібліографії та аграрної біографістики тощо. Серед них виконується й робота з підготовки історико-наукових видань, збірок, біобібліографічних покажчиків у 13-ти серіях, заснованих бібліотекою. Всі видання, що готуються до друку, поєднані спільним задумом, тематикою, цільовим і читацьким призначенням, мають усталені уніфіковані правила оформлення характерні конкретній серії.

ННСГБ НААН залучає до цієї роботи фахівців наукових сільськогосподарських бібліотек. Наразі спільно з колегами Інституту овочівництва і баштанництва НААН укладено біобібліографічний покажчик, присвячений Тамарі Корніївні Горовій (1948–2019), що вийшов друком у біобібліографічній серії «Академіки Національної академії аграрних наук України»:

ГОРОВА Тамара Корніївна : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1972–2019 роки / НААН, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т овочівництва і баштанництва НААН ; уклад. В. А. Вергунов, Л. А. Кириленко, С. Д. Коваленко, Х. М. Дмитрієва, Л. А. Терьохіна, Л. Ю. Штепа ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 152 с. : портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Національної академії аграрних наук України» / НААН, ННСГБ).

Видання вміщує інформацію про основні етапи життя, наукову, дослідницьку, науково-практичну, організаційну й громадську діяльність Тамари Корніївни, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Національної академії аграрних наук України, відомого вченого з питань селекції й насінництва, генетики, овочівництва й агрономії, яка зробила вагомий внесок у розвиток теорії створення нового ефективного конкурентоздатного селекційного та методології ведення первинного насінництва й технології вирощування. Наукова школа Т.К. Горової відома не лише в Україні, а й за її межами.

Видання розраховано на вчених та фахівців сільського господарства, аспірантів і студентів аграрних вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия