Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

145 років від заснування Київського товариства сільського господарства і сільськогосподарської промисловості (1876-1919)

У 1876 р. було засновано Київське товариство сільського господарства і сільськогосподарської промисловості. Головою Товариства став дворянин, князь Микола Васильович Рєпнін (з 1887 р. по 1905 р.), член Держдуми, Голова при Київському політехнічному інституті.

Головними напрямками діяльності КТСГСП були покращення ведення землеробства і вдосконалення сільськогосподарського технічного забезпечення.

Потреба взаємного обміну досвідом між господарями і землевласниками вилилась у форму періодичних з’їздів, виставок, конкурсів, курсів.

За ініціативи Київського товариства сільського господарства і сільськогосподарської промисловості було проведено п’ять Київських обласних з’їздів (1890-1902 рр.). Всі доповіді публікувались у журналі Товариства «Земледелие» та «Трудах» з’їздів. Результатами ухвалень з’їздів були рішення щодо поширення чорного пару, травосіяння, створення союзу насіннєвих господарств, організації колективних дослідів, показових полів, підвищення рівня сільськогосподарської освіти, врегулювання питань оренди землі тощо.

Товариство влаштовувало різноманітні виставки (Київська губернська сільськогосподарська виставка 1882 р., виставка спеціальних культур 1888 р.).

У 1897 р. в м. Києві Товариством була влаштована грандіозна сільськогосподарська і промислова виставка. На ній були представлені експонати із садівництва, плодівництва, ягідництва та овочівництва, домашніх птахів, овець, кіз, свиней, коней, рогатої худоби.

У 1902 р. була проведена Бердичівська виставка (взяли участь 238 експонентів з 11 секцій).

У 1900 р. Товариство налічувало 487 членів. Серед них: проф. П. Р. Сльозкін, Н. М. Косовський, проф. А. Д. Павловський, проф. А. Ф. Фортунатов, проф. С. М. Богданов, проф. Д. І. Піхно, граф. В. С. Тишкевич, граф. І. А. Потоцький, граф П. П. Шувалов, В. Г. Ротмістров, С. Л. Франкфурт, В. Г. Бажаєв, В. Ф. Глінка, В. Л. Кирпичов, І. Є. Овсинський, професор агрономії Дегерен (Франція), проф., д-р Кюн (Німеччина), І. І. Мечніков, проф., д-р Ноббе (Німеччина) та багато інших.

Станом на 1913 р. Київське товариство сільського господарства налічувало 287 членів. Було п’ять відділів: економічний, землеробства, тваринництва, садівництва, гуральний. При Товаристві з 1901 р. діяли Київські сільськогосподарські курси, директором яких був Давидов Юрій Львович. Тут читали лекції з лісівництва, метеорології, ботаніки, сільськогосподарської економіки, мінералогії, садівництва та городництва, зоології, прикладної ентомології, геодезії, ґрунтознавства, землеробства, сільськогосподарського машинознавства в основному лектори з Політехнічного інституту.

Товариство прагнуло вдосконалити сільськогосподарську техніку шляхом проведення конкурсів і випробувань машин і знарядь.

Відділ землеробства був створений у 1888 р. на чолі з професором С. М. Богдановим. На загальних зборах була заслухана доповідь Богданова «Об организации опытных полей в частных имениях Юго-Западного края». Були прийняті деякі положення у цьому напрямку. У 1888 р. було засновано Деребчинське дослідне поле в маєтку барона А. Маса.

У 1897 р. завідуючим відділом землеробства став граф В. С. Тишкевич, який на певних умовах надав Товариству хіміко-агрономічну лабораторію.

А з 1912 р. при відділі землеробства була створена Дослідна організація Киїського товариства сільського господарства, яка у 1913 р. вже налічувала вісім дослідних станцій.

Громадськими ініціативами КТСГСП було створення Київського земельного синдикату, розробка проекту кооперативного сільськогосподарського банку, розробка Статуту Київського політехнічного інституту, започаткування сільськогосподарських курсів, відкриття «Бюро по приисканию труда сельскохозяйственным служащим», пенсійна каса, страхування від нещасних випадків тощо.

КТСГСП проіснувало до 1919 р. і відіграло велику роль у розвитку сільського господарства України.

З матеріалами виставки можна ознайомитись у «Фонді видань XIX ст. з сільськогосподарської тематики ННСГБ НААН» (читальний зал №2).

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия