Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

ЩОЙНО З ДРУКУ!

Побачив світ збірник документів і матеріалів «Науково-організаційне забезпечення розвитку сільськогосподарської галузі в УСРР (1920-1930) : зб. док. і матеріалів / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки, ЦДАВО України; уклад.: В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, Н. П. Коваленко, В. І. Кучер, С. М. Живора, А. С. Зотова, Н. В. Маковська, О. В. Корзун, Д. Ю. Корзун ; наук, ред. В. А. Вергунов. – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2020. – Ч. 1 : (1920–1925). – 312 с. – (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії». Кн. 120).

У виданні вперше оприлюднені архівні документи і матеріали, а також передруки, що відтворюють історію ведення сільського господарства УСРР з позиції його науково-організаційного забезпечення періоду 1920–1925 рр. У хронологічній послідовності представлено результати наукових досліджень, які здійснювали сільськогосподарські дослідні станції у різних ґрунтово-кліматичних умовах. Побудова галузевого дослідництва за регіональним принципом забезпечувала розвиток стратегічних сільськогосподарських галузей – агрономії і тваринництва. Політичні та економічні процеси внесли суттєві корективи щодо форм структурування галузевої науки, тому цей період виявився генеруючим у розбудові вітчизняного сільського господарства.

Збірник розрахований на науковців, дослідників історії науки, викладачів, докторантів аспірантів і студентів закладів вищої освіти І-ІУ рівнів акредитації, всіх, хто цікавиться історією аграрної науки, освіти та техніки в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия