Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

155 років з дня народження Соломона Львовича Франкфурта (1866-1954) – видатного вченого-агробіолога, одного з організаторів сільськогосподарської дослідної справи в Україні

Серед знакових постатей основоположників академічної науки в Україні почесне місце по праву належить видатному вченому-агробіологу, професору, Соломону Львовичу Франкфурту – теоретику й практику наукових підходів до підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, напрацювання якого, розпочаті ще на початку ХХ ст., успішно розвивають, удосконалюють та застосовують на благо нашої країни й нині.

Cоломон Львович (Шоломон, Шлім Меїрович) народився у місті Вільно (нині Вільнюс, Литва). Вищу освіту здобув у Німеччині, проте все своє свідоме наукове життя присвятив Російській імперії, а згодом і Україні. Так, у 1896 році під науковим керівництвом професора К.А. Тимірязєва він захистив в Імператорському Московському університеті дисертацію на здобуття наукового ступеня магістра агрономії на тему: «Про фізіологічну роль деяких складових частин насіння». У цьому ж році світ побачила його фундаментальна монографія «Методи хімічного дослідження речовин рослинного походження».

До 1900 р. С. Л. Франкфурт працював приват-доцентом у Імператорському Санкт-Петербурзькому університеті, потім співробітником сільськогосподарської хімічної лабораторії Департаменту землеробства при Імператорському лісовому інституті на чолі з П. С. Коссовичем, що фактично стала методичним центром вивчення хімії ґрунтів у країні. Працюючи тут, Франкфурт розробив спеціальну програму першої в країні мережі географічних дослідів із удобрення, яку реалізував саме на українських землях упродовж 1901-1917 рр. Проходив наукове стажування у Цюріху, а також на Ротамстедській дослідній станції. З 1901 р. С. Л. Франкфурт живе у Києві, де створив одну з найкращих в Росії агрохімічних та контрольно-насіннєвих лабораторій (1903). Згодом на її основі був створений нинішній Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук».

Високе визнання як вчений і організатор галузевої науки в Російській імперії та за її межами С. Л. Франкфурт отримав у 1901 р., очоливши мережу дослідних полів Всеросійського товариства цукрозаводчиків (ВТЦ), яке забезпечувало попит цукрової промисловості всієї країни. Разом із Б. М. Рожественським склав одну з кращих для того часу програму та першу в країні повноцінну методику виконання польових дослідів «Программа и инструкция к постановке опытов в сети опытных полей Всероссийского общества сахарозаводчиков». У 1903 р. С. Л. Франкфурт створив при ВТЦ одну з найкращих в Російській імперії агрохімічну і контрольно-насіннєву лабораторію (нині – ННЦ «Інститут землеробства НААН»), в 1912 р. – Миронівську центральну дослідну станцію з культури цукрового буряку (нині – Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН). Соломон Львович став розробником першої наукової програми станції. Протягом 1918–1919 рр. очолював установу. Завдячуючи С. Л. Франкфурту, у світовій практиці остаточно ствердилися поняття – культура цукрового буряку та культура насіння.

Упродовж 1917–1920 рр. С. Л. Франкфурт – член партії кадетів, активний учасник політичних подій. У 1917 р. – уповноважений Міністерства землеробства Тимчасового уряду О. Керенського в Україні; товариш (заступник) міністра землеробства Центральної Ради та продовольства Української Держави гетьмана П. Скоропадського; член Вищої земельної Комісії УНР; Комісії із заснування УАН (нині НАН України); фундатор Київського обласного союзу хіміків. У 1918 р. – член правління Союзу промисловості, торгівлі, фінансів і сільського господарства. Протягом 1919 – 1920 рр. С. Л. Франкфурт обіймав посаду голови Сільськогосподарського наукового комітету України (нині Національна академія аграрних наук України). У 1920 р. він очолив науково-дослідний відділ Головцукру, став членом Комісії з товарообміну з центральними державами та радником міністра іноземних справ Директорії УНР.

Соломон Львович Франкфурт є автором понад 200 наукових і науково-популярних праць агробіологічного та економічного спрямування. Нагороджений орденами Св. Анни ІІІ ст. (1912) і Св. Станіслава ІІ ст. (1916). За видатні праці із дослідної справи відзначений золотою медаллю Полтавської дослідної станції та Полтавського товариства сільського господарства (1913).

Для детальнішого ознайомлення з науковою спадщиною С. Л. Франкфурта запрошуємо всіх бажаючих відвідати Фонд видань XIX ст. з сільськогосподарської тематики (читальна зала № 2) Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН.

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия