Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН запрошує відвідати книжкову виставку, приурочену з нагоди 80-річчя від дня народження Шпичака Олександра Михайловича – ученого у галузі аграрної економіки, доктора економічних наук, академіка НААН, що розпочала функціонувати у читальній залі № 1.

 

На виставці представлено деякі праці вченого:

1. Шифр: 510551. Шпичак О.М. Сільське господарство України на початку та в кінці XX століття: монографія. Київ: Ін-т аграрної економіки УААН, 2000. 74 с.

В брошурі проведено співставлення статистичних матеріалів і зроблений короткий коментар до нього по урожайності, виробництву основних видів сільськогосподарської продукції на душу населення, рівню цін на продукцію і землю, оплати праці, експортно-імпортних операціях в Україні на початку ХХ століття.

 

2. Шифр: 547634. Шпичак Олександр Михайлович: біобібліографічний покажчик наукових праць за 1969-2015 рр. / НААН України, ННЦ "Ін-т аграрної економіки", ННСГБ; уклад.: В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. О. Кириленко [та ін.]; наук. ред. В. А. Вергунов. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2016. 426 с.

У виданні висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну і громадську діяльність О.М. Шпичака. Ним проведено ґрунтовні дослідження в галузі аграрної науки з проблем ціноутворення, формування аграрного ринку, розвитку ринкової інфраструктури, які принесли визнання та високу оцінку у вітчизняних та зарубіжних наукових колах, серед практиків аграрної сфери.

 

3. Шифр: 536097. Економіко-організаційні засади виробництва біопалива як напрям оптимального вирішення енергетичних та продовольчих проблем в Україні / О.М. Шпичак, С.А. Стасіневич, Т.В. Куць [та ін]; за ред. О. М. Шпичака; Кабінет Міністрів України, Національний ун-т біоресурсів і природокористування України, НДІ економіки і менеджменту АПВ навчального наукового ін-ту бізнесу. Київ: ЗАТ Нічлава, 2011. 410 с.

В науковому виданні висвітлені питання методичних підходів визначення системи порогів економічної доцільності переробки зернових та технічних культур на біопаливо та визначення обсягів їх використання для поєднання задоволення продовольчих та енергетичних потреб держави.

 

Ці та інші видання можна переглянути, завітавши упродовж двох тижнів до читальної зали № 1 Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України або замовивши пізніше з основного книгосховища.

Адреса, телефони, як дістатися: http://dnsgb.com.ua/adresa.html

Режим роботи: з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00.

Приємного перегляду!

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия