Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

5–7 травня 2021 р. директор ННСГБ НААН, академік НААН В.А. Вергунов, як член спеціалізованої вченої ради Д 26.362.01 Інституту водних проблем і меліорації НААН взяв участь у заслуховуванні дисертаційних робіт Стасюка Сергія Ростиславовича «Удосконалення технологій знезалізнення підземних вод у системах сільгоспводопостачання»; Усатого Сергія Володимировича «Управління якістю води в системах краплинного зрошення», поданих на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки); Овчатова Ігоря Миколайовича «Обґрунтування способів зрошення сої і кукурудзи в умовах Степу України»; Котиковича Ігора Вікторовича «Розроблення системи захисту слабодренованих територій від підтоплення», Бутенко Ярини Олександрівни «Удосконалення управління зрошенням з використанням даних космічних знімків», поданих на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.02 –сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські науки).

Особливо хотілося відзначити наукову роботу Бутенко Ярини Олександрівни «Удосконалення управління зрошенням з використанням даних космічних знімків». Надзвичайно актуальне питання на злобу дня, коли за умов зростання частоти та інтенсивності посух, що обумовлено глобальними змінами клімату, загострюється проблема підвищення ефективності управління водними ресурсами у зрошуваному землеробстві південного регіону України. У своїй роботі Я.О. Бутенко доводить, що для забезпечення конкурентоздатності аграрних підприємств, що використовують інтенсивне зрошення дощуванням на великих за площами земельних масивах, розв'язання цієї проблеми є особливо нагальним у зв’язку з підвищенням цін на енергоносії, ростом тарифів на воду та нестабільними світовими цінами на сільськогосподарську продукцію. Крім того, зазначає, що незадовільний технічний стан водогосподарської мережі та чинна практика управління зрошенням обумовлюють значну просторову нерівномірність стану посівів, що не дозволяє повною мірою реалізувати агропотенціал зрошуваних земель. Тому, поряд із залученням інвестицій у технічну модернізацію зрошувальних систем, актуальними для господарств стають інвестиції у впровадження сучасних технологій управління зрошенням, які зможуть забезпечити повне врахування всього різноманіття чинників та умов реального виробництва. З цією метою необхідним є проведення у виробничих умовах спеціальних досліджень з удосконалення існуючих інформаційних систем оперативного планування зрошення на основі використання у їх складі сучасних методів космічного та наземного моніторингу. Управління зрошенням з використанням даних моніторингу, у тому числі для оцінки впливу та зменшення негативної дії посухи, є важливим заходом.

Всі дисертації отримали схвальні відгуки членів спеціалізованої вченої ради. А відтак, захисти відбулися успішно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия