Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

150 років видатному вченому-селекціонеру, організатору дослідної справи Віктору Вікторовичу Таланову (1871-1936)

Віктор Вікторович Таланов (1871-1936) – вчений-рослинник, агроном, селекціонер і один з перших організаторів державної системи сортовипробування сільськогосподарських культур в СРСР. Народився в Нижньому Новгороді. Закінчив Петербурзький лісовий інститут (1896) і Новоалександрійський інститут сільського господарства та лісівництва в Пулавах (1898). Працював агрономом у складі Особливої експедиції Лісового Департаменту під керівництвом В. В. Докучаєва в Кам’яному степу, де у 1899 р. заклав дослідне поле. З 1901 керував організованим ним Ставропільським дослідним полем, в 1911-1917 – директор заснованої ним Катеринославської сільськогосподарської дослідної станції, в 1918-1922 – директор Західно-Сибірської селекційної станції, в 1919-1921 – також професор Омського сільськогосподарського інституту, в 1926-1932 працював у Всесоюзному інституті рослинництва, в 1935-1936 керував Горьківською крайовою дослідною станцією.

Основні наукові роботи присвячені селекції і сортовивченню сільськогос-подарських рослин. У «Фонді видань XIX ст. з сільськогосподарської тематики ДНСГБ УААН» зберігаються праці та звіти В. В. Таланова ставропільського періоду: «Из деятельности Ставропольского (на северном Кавказе) опытного поля в 1902 и 1903 гг.», «Сводный отчет Ставропольского Кавказского опытного поля за шестилетие 1901-1906 гг.: годовые отчеты 1904-1905 гг. в связи с предыдущими годами», «Кукуруза, ее значение для юга России и мероприятия по массовому ее распространению» (1908).

У 1907 р. Віктор Вікторович займає посаду губернського агронома в Катеринославському губернському земстві (Дніпропетровська область). За його ініціативою в Катеринославській губернії були створені (1908-1909) п’ять перших дослідних ділянок з сортовипробування зернових і кормових рослин. Тут він вивів нові сорти пшениці, вперше в Росії розпочав роботу зі створення міжсортових гібридів кукурудзи. Видання катеринославського періоду: «Методы постановки опытов с сортами кукурузы, сорго, однолетних кормовых и хлебных растений, а равно селекции кукурузы в сети сортоиспытательных и селекционных участков Екатеринославской губернии», «Предварительный отчет сети опытных участков по культуре кукурузы, испытанию сортов сорго, однолетних кормовых и хлебных растений, организованный Екатеринославким губ. земством за 1908-1910 годы», «Кукуруза и ее значение для России», «Приемы исследования кукурузы».

У 1910 р. Таланов організував південно-російську обласну виставку в Катеринославі, на якій були представлені і описані ним експонати земської сільськогосподарської агентури в США («Краткое описание показательных посевов в американском севообороте и модели американской фермы : на обласной южно-русской сельскохозяйственной и промышленной выставке в Екатеринославе 1910 года»).

У 1911 р. відбувся перший з’їзд із селекції сільськогосподарських рослин та насінництву у м. Харкові, на якому Віктор Вікторович зробив доповідь на тему «О мероприятиях по изысканию, испытанию и введению в культуру новых сортов растений».

У 1917 р. від Катеринославського відділу Всеросійськогої ліги аграрних реформ під керівництвом Таланова вийшов статистичний збірник «Статистический справочник по земледелию и землепользованию: Материалы по земельному вопросу Екатеринославской губернии».

В. В. Таланову належить пріоритет в інтродукції та поширення нових кормових культур в степових районах. Він вивів ряд цінних сортів пшениці. Вперше в Росії почав роботу зі створення міжсортових гібридів кукурудзи. Сприяв розвитку мережі сортовипробування зернових і кормових рослин, районування та стандартизації сортів сільськогосподарських культур.

 

З науковим спадком В. В. Таланова можна ознайомитись у «Фонді видань XIX ст. з сільськогосподарської тематики ДНСГБ УААН» у читальному залі № 2.

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия