Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

Вступники до аспірантури подають такі документи:

1. заяву на ім’я директора ННСГБ НААН;

2. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

3. 2 фотокартки 3x4;

4. автобіографію;

5. список опублікованих наукових праць і винаходів; ксерокопії опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

6. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

7. засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

8. рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

9. копію паспорта та ідентифікаційного коду;

10. міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності);

11. паперову папка-швидкозшивач.

 

Вступники до докторантури подають такі документи:

1. заяву на ім’я директора ННСГБ НААН;

2. особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи;

3. 2 фотокартки 3x4;

4. автобіографію;

5. список опублікованих наукових праць і винаходів, завірений за місцем роботи;

6. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

7. план-проспект докторської дисертації;

8. письмову характеристику наукової діяльності вступника, написану передбачуваним науковим консультантом;

9. лист-направлення від організації (або витяг із засідання вченої ради установи чи кафедри) з рекомендацією вступу до докторантури з характеристикою наукової діяльності, підписаний керівником установи, яка направляє на навчання;

10. копію диплома про вищу освіту;

11. копії документів про присудження наукового ступеня кандидата наук, вчене звання, завірені за місцем роботи;

12. копію паспорта та ідентифікаційного коду;

13. паперову папку-швидкозшивач.

Оригінали паспорта, диплома про вищу освіту та диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (для докторантів) вступники подають особисто.

Документи прийматимуться з 23 липня по 23 серпня поточного року.

Документи подавати за адресою:
03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
тел.: 258-21-42

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия